Rok 2020 sa stal prvým, keď investície do ESG orientovaných fondov prekročili bilión dolárov. Vyplýva to z dát zozbieraných spoločnosťou Morningstar. ESG znamená Environmental, Social a Governance – ide teda o fondy, ktoré pri analýze rizík a možnosti rastu neposudzujú len finančné faktory, ale aj ekologické a sociálne vplyvy a spôsob riadenia spoločnosti. Nie je za tým len snaha investičných fondov správať sa zodpovedne, ale najmä rastúci tlak jednotlivých investorov, ktorí jednak chcú prispieť k zlepšeniu spoločnej budúcnosti, ale tiež nechcú byť spájaní s firmami či odvetviami, ktoré sa nesprávajú ekologicky.

Viac sa dočítate v tomto článku.