Správcovia aktív si to veľmi dobre uvedomujú a vychádzajú takýmto ľuďom v ústrety - prostredníctvom univerzálnych, teda multiasset fondov, ktoré investujú do viacerých rôznych aktív súčasne. Zabezpečujú diverzifikáciu naprieč veľkým počtom tried aktív a regiónov, ako aj v rámci jednotlivých tried pri zachovaní atraktívneho pomeru rizika a výnosu. Ich flexibilná investičná politika reaguje na zmeny na príslušných trhoch a na zmeny ekonomických trendov či nastavenia menových politík. Pri hľadaní investičných príležitostí nemajú väčšinou žiadne obmedzenia a spravidla sa zameriavajú na celkový výnos. Prístup „outside the box“ so širokým investičným vesmírom im umožňuje rýchlo sa adaptovať na nové podmienky a vždy nájsť zaujímavé možnosti, ako zhodnotiť kapitál. Veľa správcov vďaka svojmu globálnemu pôsobeniu a širokému tímu odborníkov investuje aj do netradičných či alternatívnych tried aktív, ako frontier trhy, či do netrhových vecí, napríklad do akcií Uberu alebo do rôznych infraštruktúrnych projektov, ktoré sú pre bežného človeka ťažko dostupné.

Výhodou investovania do triedy multiasset fondov je riadenie a pravidelné rebalansovanie široko diverzifikovaného portfólia profesionálmi. Nemusím mať nakúpených viacero tematických fondov, akciových, dlhopisových, komoditných či iných s expozíciou voči viacerým regiónom a sektorom a vyberať z nich kapitál či zvyšovať expozíciu podľa situácie na trhoch. Tu mám všetko pod jednou strechou so zapnutým investičným autopilotom. Mnohé z týchto fondov dosahujú výnosy na úrovni čisto akciových fondov pri volatilite portfólia nižšej o 20 či 30 percent. Navyše v časoch kríz a averzií k riziku dokážu reálne ochrániť kapitál tým, že dokážu výrazne znížiť expozíciu voči rizikovejším aktívam. Som preto presvedčený, že multiasset fondy by mali byť jedným zo základných investičných pilierov každého zodpovedného investora.

P. S. Vedeli ste, že už aj na Slovensku je registrovaný multiasset fond jedného z najrenomovanejších správcov aktív na svete, ktorý zdvojnásobil peniaze investorov za takmer akékoľvek obdobie 10 rokov od svojho vzniku v roku 1988? Nájdete ho aj v našej ponuke fondov