Vláda schválila návrh dvou smluv mezi státem a ČEZem o výstavbě nového jaderného bloku. První smlouva řeší celkově pravidla spolupráce mezi společností a státem, druhá pak podmínky spolupráce při výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Ta dává ČEZu možnost v několika fázích odprodat celý projekt státu, pokud by se pro něj stal příliš rizikovým. Třetí připravovaná smlouva pak bude řešit garantované ceny a bude součástí připravovaného zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice. V praxi by to mělo vypadat tak, že si stát u ČEZu objedná výstavbu jaderného bloku a na základě vypočtených nákladů a objemu vyrobené elektřiny stanoví výkupní cenu s přiměřeným ziskem pro ČEZ. Až doposud vláda garance výkupní ceny odmítala. Výběrové řízení na dodavatele stavby, které mělo původně začít tento rok v létě, by mělo být zahájeno do konce roku. Do konce roku 2022 by měl být dodavatel vybrán a do roku 2024 podepsány smlouvy.

Ačkoliv to vypadá, že smlouvy a garance výkupních cen budou řešit velkou část rizik pro společnost, přesto vnímáme výstavbu jaderného bloku ČEZem jako negativní. Na takto velký projekt bude společnost nucena alokovat přinejmenším velkou část lidských zdrojů, které by jinak mohla využít k dalšímu rozvoji jinde. Konkrétní dopad pak bude záviset na detailech smluv a na tom, co bude považováno za „přiměřený zisk“ v rámci výkupních cen.