Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila hosp. výsledky za účetní rok 2019/20, který skončil k 31. 10. 2020. Celkové tržby klesly o 12,9 % r/r na 111,2 mil. EUR, kde zdrojem poklesu byly restrikce spojené s pandemií Covid-19. Společnosti se podařilo udržet zisk EBITDA téměř beze změny na 35,5 mil. EUR, k čemuž přispěla úsporná opatření, začlenění akvírovaných rakouských středisek, ale i změna metody výpočtu zisku EBITDA v rámci systému IFRS. Nicméně, vyšší odpisy a vyšší úrokové náklady prohloubily čistou ztrátu, která se dostala na -22,4 mil. EUR (-2,3 mil. o rok dříve). Předseda představenstva Igor Rattaj uvedl, že současná protipandemická opatření budou mít významný negativní vliv na hospodaření skupiny. Navzdory tomu je podle něj TMR schopná plnit své závazky. Ve výroční zprávě se dále uvádí, že management očekává plnění veškerých závazků i v případě negativního scénáře, v němž by začalo uvolňování restrikcí až v květnu 2021.

 

mil. EUR

FY 2019/20

r/r

2018/19

Tržby

111,2

-12,9%

127,6

EBITDA

35,5

-0,1%

35,5

EBITDA marže

31,9%

+4,1 proc. b.

27,8%

Čistý zisk

-22,4

n.m.

-2,3

Zdroj: TMR, J&T Banka