Obraz Judita a Holofernes sa našiel pred piatimi rokmi pod matracom na povale domu v Toulouse. Majitelia zavolali miestneho znalca Marca Labarbeho, aby prišiel oceniť nejaké „staré veci“. Znalcovi prišlo na um, že by to mohlo byť Caravaggiovo dielo, a známy francúzsky expert Eric Turquin potom pravosť obrazu overil. Dielo z roku 1606 sa spomína v korešpondencii vtedajších talianskych vojvodov a obchodníkov s umením. Na štyri storočia sa však po ňom zľahla zem a bolo považované za definitívne stratené.

Sú aj pochybnosti

Niektorí talianski odborníci majú pochybnosti a myslia si, že obraz namaľoval flámsky umelec Louis Finson, ktorý pracoval popri Caravaggiovi a často maľoval rovnaké motívy ako on. Eric Turquin si však po trojtýždňovom čistení plátna a po röntgenovej analýze myslí opak. „Ukázalo sa, že obraz sa počas maľovania veľmi menil, je tam mnoho úprav. To dokazuje, že je to originál. Ak niekto kopíruje, nerobí zmeny, jednoducho maľuje podľa predlohy,“ vyhlásil expert.

/data/MediaLibrary/articles/15535/caravaggio.jpgzdroj: Barnebys.com

Podľa jeho odhadu má obraz hodnotu 100 až 150 miliónov eur. Jeho cenu sa však aspoň nateraz nedozvieme. Marc Labarbe totiž oznámil, že tesne pred aukciou v Toulouse prišiel s ponukou súkromný zberateľ spolupracujúci s veľkým zahraničným múzeom. „Práve fakt, že má blízko k významnému múzeu, presvedčil majiteľa, aby ponuku akceptoval,“ dodal M. Labarbe. Meno majiteľa ani sumu nemôže oznámiť, pretože pri predaji uzavreli zmluvu o dôvernosti týchto údajov.

Pôjde do cudziny

Obraz teraz opustí Francúzsko. Vlani v novembri totiž neobnovili štatút plátna ako národného pokladu, ktorý zabraňoval jeho exportu. Maľba zobrazuje okamih, keď krásna židovská vdova Judita podrezáva spiaceho asýrskeho generála. Dielo vzniklo v čase, keď bol Caravaggio na úteku. Pri pouličnej bitke totiž výbušný maliar zabil iného muža a za to ho odsúdili na smrť. Z Ríma preto najprv ušiel do Neapola a potom na Maltu. V tom období začal tvoriť náhlivejšie a aj zobrazované scény boli temnejšie. Rodina, ktorá obraz našla a ponúkla do aukcie, si myslí, že do Toulouse ho priviezol jeden z ich predkov. Bol dôstojníkom v armáde cisára Napoleona, ktorý v roku 1806 obsadil Neapol.