Společnost reportovala za fiskální rok 2020, který končí v září, 3% růst prodaných objemů a 9% růst tržeb na 341 mil. EUR. Očištěná EBITDA dosáhla 71 mil. EUR (+6 % r/r) a čistý zisk 19,6 mil. EUR (-31 % r/r). Společnosti se dařilo především na polském trhu, kde vzrostly tržby v konstantních měnách o 15 % a EBITDA o 18 % r/r a zároveň pokračoval růst tržního podílu v klíčovém segmentu prodeje vodky. V ČR k růstu přispěla akvizice Bartida v minulém roce, nicméně i na srovnatelné bázi byly tržby téměř beze změny. Čistý dluh byl ke konci září na úrovni 22,7 mil. EUR (čistý dluh / EBITDA 0,3x).

Management navrhuje vyplatit konečnou dividendu ve výši 6,78 centů na akcii (2,5% hrubý dividendový výnos). I s již vyplacenou mezitímní dividendou tak společnost ze zisku fiskálního roku 2020 vyplatí 9,55 centů (3,5% hrubý dividendový výnos). Vzhledem k tomu, že společnost neuskutečnila v tomto roce žádnou významnější akvizici a management neočekává žádnou akvizici ani v dohledné době, představenstvo navrhuje vyplatit navíc ještě mimořádnou dividendu ve výši 11 centů (4,1% div. výnos).

Celkově jsou pro nás zveřejněná čísla pozitivní. Společnost se dokázala vypořádat s nárůstem spotřebních daní na začátku roku i s dopady pandemie, k čemuž pomohlo zaměření se na maloobchodní prodej (historicky 15 % tržeb ze segmentu hospod, restaurací apod.). Očekáváme dnes pozitivní reakci akcií.