Skupina PPF reportovala za celý minulý rok čistý zisk ve výši 239 mil. EUR a vrátila se tak do zisku po ztrátě z předchozího roku. Celková aktiva vzrostla meziročně o 6 % na 42,2 mld. EUR a vlastní kapitál o 8 % r/r na 8,5 mld. EUR. Management dále uvedl, že je připraven dále posilovat diverzifikaci svého podnikání směrem na zavedené západní trhy.