Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Akciové trhy včera končili v masívnych stratách po správach, že Rusko chystá veľký vojenský útok na celé územie Ukrajiny. Wall Street klesla na tohtoročné minimá, pričom technologický index Nasdaq Composite je blízko medvedieho trhu (teda poklesu o 20 percent z historických maxím).
 • Dnes v skorých ranných hodinách vskutku nastala vojenská invázia Ruska na Ukrajinu a na trhoch nastáva panický útek do bezpečia. Ázijské akcie sa obchodujú v hlbokých stratách, to isté možno očakávať od európskych akcií a rovnakú farbu signalizujú aj futures na americké akcie. Okrem toho, ropa Brent sa posunula nad 100 dolárov a hliník na nové historické maximá (Rusko je jeho významným svetovým producentom), ruský rubeľ padol na historické minimá voči doláru, ktorý ako bezpečný prístav posilňuje voči euru. Zlato sa, ako ďalšie bezpečne vnímané útočisko, blíži k 1950 dolárom pri poklese úročenia amerických dlhopisov.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Gradujúce napätie okolo Ukrajiny, ktorá vyhlásila včera výnimočný stav pri varovaní americkej administratívy, že Rusko chystá vojenský útok na ňu, poslal akciové trhy včera do hlbokých strát, pričom Wall Street prerazila tohtoročné dno. Dnes ráno pokračuje pokles naprieč akciovými trhmi, keď vskutku ruské vojská prekročili na viacerých bodoch ukrajinské územie a okrem pozemného útoku prevádzajú aj letecké operácie s cieľom Ukrajinu (ruským slovníkom) spacifikovať, denacifikovať a demilitarizovať. Široký americký index S&P 500 klesol o 1,8 percenta s poklesom technologického indexu Nasdaq Composite o 2,6 percenta pri stratách paneurópskeho indexu STOXX 600 o 1,8 percenta.

Dlhopisové trhy

Hrozba vojenskej operácie Ruska voči Ukrajine, ktorá včera visela vo vzduchu znamenala útek do bezpečia a tlačila výnosové krivky bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov Spojených štátov a Nemecka nadol pri výraznom rozšírení rizikových prirážok podnikových dlhopisov. Panika okolo Ukrajiny pritom nekončí, ale ďalej rastie.

Komoditné trhy

Ropa včera rástla pre hrozbu priameho ruského útoku na Ukrajinu a dnes v ranných hodinách sa Brent dostal nad 100 dolárov a aktuálne sa obchoduje na úrovni 103 dolárov a WTI testuje 98-dolárovú métu, keď ruské vojská prekročili ukrajinské hranice a zahájili útok. Útek do bezpečia sa pretavoval a pretavuje do rastu ceny zlata, ktoré sa pohybuje už v okolí 1950 dolárov a je možné, že bude ďalej rásť, ak príde k ďalšej eskalácii napätia okolo Ukrajiny.

Devízové trhy

Útek do bezpečia pri avizovanom a neskôr aj reálnom útoku Ruska na Ukrajinu sa pretavoval do posilňovania sa dolára, kde vzájomný výmenný kurz voči euru klesol už pod 113 dolárových centov. Posilňovali sa aj ďalšie bezpečné prístavy ako švajčiarsky frank alebo japonský jen. Výrazný pád zaznamenal bitcoin a ďalšie kryptomeny, čím sa stále viac potvrdzuje, že nepredstavujú bezpečné prístavy.

Dôležité ekonomické správy

 • Žiadne ekonomické správy nie sú tak dôležité v kontexte vývoja ukrajinskej krízy, ktorá diktuje vývoj na trhoch a neistota okolo nej a jej ďalšieho vývoja znamená risk off scenár. Rusko po zemi aj vo vzduchu zaútočilo na Ukrajinu, v ruskom naratívne ide o špeciálnu vojenskú operáciu na odzbrojenie Ukrajiny a denacifikáciu, pričom Kremeľ vyhlasuje, že nechce okupovať krajinu. Nie je jasné, aký konečný cieľ má Rusko a nie je prehľadné ako sa voči tomu postaví Západ, okrem očakávaného sprísnenia (doteraz pomerne miernych) sankcií.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Trhy sa budú koncentrovať najmä na dianie na Ukrajine a všetko ostatné bude v najbližšom čase vedľajšie.

 • Technicky z makrodát bude zverejnený pravidelný týždenný report nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti z USA, spolu s druhým odhadom rastu HDP za štvrtý kvartál 2022. Vystúpenie bude mať aj niekoľko amerických centrálnych bankárov.

Zaujalo nás

Index cien komodít na nových historických maximách

Bloomberg Commodity Index sa včera posunul na nové historické maximá v reakcii na rast cien komodít ako ropa, hliník či nikel v dôsledku eskalácie napätia okolo Ukrajiny.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou korona vírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.