Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Wall Street v pondelok klesla pre rast obáv z vyšších dlhopisových výnosov. Najviac na to doplatili technologické akcie, ktoré odovzdali 2,5 percenta.
 • Biznis klíma v Nemecku sa podľa prieskumu Ifo zlepšila vo februári na štvormesačné maximá.
 • Poznámky prezidentky ECB Christine Lagardovej o tom, že banka pozorne monitoruje rastúce dlhopisové výnosy zrazila nadol úročenie štátnych dlhopisov eurozóny.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akcie zahájili týždeň zmiešane, keď sa pod predajný tlak dostali predovšetkým veľké technologické tituly. Na atraktivite im uberá rast cien komodít a hroziaca inflácia v kombinácii s rastúcimi výnosmi štátnych dlhopisov, čo prehlbuje obavy z ich vysokého ocenenia. Súhrnný index Nasdaq Composite stratil až 2,46 percenta a stiahol so sebou aj širší index S&P 500, ktorý oslabil o 0,77 percenta. Naopak Dow Jones v nádeji schválenia Bidenovej fiškálnej pomoci zakončil obchodovanie v pluse o 0,09 percenta. V nervóznom obchodovaní strácali aj európske akcie, keď k lepšej nálade trhu nedokázali dopomôcť ani plány Veľkej Británie na postupné uvoľňovanie reštriktívnych opatrení, či prekvapivý nárast podnikateľskej nálady v Nemecku. Paneurópsky index STOXX Europe 600 odpísal 0,44 percenta, britský FTSE 100 stratil 0,18 percenta a nemecký DAX poklesol o 0,31 percenta.

Dlhopisové trhy

Zaujímavé obchodovanie predviedli na úvod týždňa štátne dlhopisy, ktorých výnosy prestali tlačiť nahor inflačné hrozby, ale investori sa zamerali na komentáre čelných centrálnych bankárov. Nemecký 10-ročný výnos poklesol o štyri bázické body na -0,34 percenta, keď podľa slov šéfky ECB Christine Lagardovej, banka pozorne sleduje vývoj na dlhších krivkách. Na druhej strane americká desiatka vzrástla o dva bázické body na 1,36 percenta, keď podľa predstaviteľov Fedu výnosy reflektujú trhový optimizmus oživovania ekonomiky a aj napriek nárastu zostávajú nízko.

Komoditné trhy

S ústupom dlhopisových výnosov a slabším dolárom sa darilo zlatu, ktoré sa vrátilo nad 1 800 dolárov. Darí sa aj medi, ktorá sa pohybuje na svojich 10-ročných maximách. K rastu sa vrátila ropa, ktorá si pripísala takmer štyri percentá a znovu je nad 61 dolármi. Cenu tlačí nahor pomalá obnova americkej produkcie v Texase po vlne mrazivého počasia na juhu USA.

Devízové trhy

Na devízovom trhu opäť strácal dolár, ktorý sa voči libre, či austrálskemu doláru zosunul na niekoľkoročné minimá. Náladu formovali priaznivé vyhliadky britskej ekonomiky a rast cien komodít. Euro voči nemu posilnilo vďaka prekvapivému zlepšeniu nemeckej podnikateľskej klímy Ifo vo februári o 0,3 percenta na 1,215 EUR/USD.

Dôležité ekonomické správy

 • Prezidentka ECB Christine Lagardeová včera poznamenala, že centrálna banka pozorne sleduje vývoj dlhodobých nominálnych výnosov dlhopisov. Na tieto poznámky reagovali ceny štátnych dlhopisov eurozóny rastom a teda ich výnosy poklesom po dosť výraznom odraze z ostatných pár dní, čo začalo vyvolávať znepokojenie medzi investormi.
 • Biznis klíma podľa Ifo sa vo februári zlepšila na 92,4 bodu z januárových 90,3 bodu a posunula sa tak na najlepšie úrovne od októbra. Medzi nemeckých manažérov sa tak vracia optimizmus, keď sa pozerajú za prvý kvartál a komplikácie spojené s pretrvávaním koronavírusu a pomalým tempom očkovania. Zlepšil sa subindex hodnotenia súčasnej situácie na 90,6 bodu z januárových 89,2 bodu, ako aj subindex očakávaní na 94,2 bodu z 91,5 bodu.
 • Z USA boli zverejnené dáta januárového indexu predstihových ukazovateľov- tzv. Leading Indexu, ktorý medzimesačne rástol o 0,5 percenta po 0,4-percentnom raste v decembri. Celkovo tak ukazuje na dynamický ekonomický rast v USA, kde sa zlepšujú prognózy celoročného rastu vďaka masívnej fiškálnej stimulácii. Okrem toho bol zverejnený Chicago Fed National Activity Index za január, ktorý takisto vykázal zlepšenie na 0,66 bodu z 0,41 v decembri a takisto poukazuje na zlepšovanie sa perspektív rastu amerického hospodárstva.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Už ráno bola zverejnená séria dát z britského trhu práce, ktoré ukázali na mierny rast miery nezamestnanosti za december na 5,1 percenta z 5,0 percenta v novembri. Ide o dopad zavádzania lockdownov, pričom počet zamestnaných za január klesol o 114-tisíc.
 • Dopoludnia budú zverejnené januárové inflačné čísla z eurozóny, ktoré by mali potvrdiť skokovitý rast cien.
 • Popoludní sa trhy budú sústreďovať na vystúpenie šéfa Fedu Jaya Powella v americkom Kongrese. Okrem toho bude zverejnená aj spotrebiteľská dôvera z USA za február.

Zaujalo nás

Globálne dividendy by sa mali vrátiť k rastu

Podľa najnovšej štúdie investičnej spoločnosti Janus Henderson, spôsobila pandémia koronavírusu v minulom roku najvýraznejší pokles dividend od finančnej krízy v roku 2009. Objem peňazí, ktoré firmy vyplatili akcionárom sa prepadol o 12,2 percenta na 1,26 bilióna dolárov. K zníženiu dividend pristúpila každá piata spoločnosť, pričom každá ôsma ich výplatu zrušila. V tomto roku by sa už situácia mala zlepšiť a podľa optimistického scenára by mohol rast dividend dosiahnuť päť percent.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.