Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Americké indexy Dow Jones a S&P 500 tretí deň za sebou prepisovali svoje rekordné maximá.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Na americkom akciovom trhu včera absentovala jasná správa, ktorá by rozhýbala obchodovanie. Indexy tak uzavreli len s kozmetickými zmenami na svojich rekordných maximách. Blue chips index vzrástol o 0,04 percenta, širší index S&P 500 pridal 0,25 percenta a technologický Nasdaq Composite stúpol o 0,25 percenta. Európske akcie sa obchodovali tlmeným rastom, keď dobré firemné výsledky korigovali pretrvávajúce obavy z negatívnych dopadov šíriaceho delta koronavírusu. V mínuse skončil len britský parket, keď investorov nepotešili správy o spomalení rastu domácej ekonomiky v druhom kvartáli. Celkovo paneurópsky index STOXX Europe 600 uzavrel so ziskom 0,11 percenta, nemecký DAX pridal 0,7 percenta, zatiaľ čo britský FTSE 100 poklesol o 0,37 percenta.

Dlhopisové trhy

Výnosy na amerických štátnych dlhopisoch zostali stabilné, keď síce inflačné tlaky v domácej ekonomike zostávajú silné, ale rapídne sa zlepšuje situácia na trhu práce. Naviac nenadchol ani vlažný záujem investorov o najnovšiu emisiu amerického 30-ročného dlhu v celkovom objeme 27 miliárd dolárov. Americká desiatka sa tak pohybovala na úrovni 1,36 percenta. Bez výraznejšieho pohybu sú aj európske krivky, nemecká desiatka sa drží na úrovni -0,45 percenta.

Komoditné trhy

Zlato bez výraznejšieho pohybu uzavrelo na zelenej nule 1753 dolárov. Ceny ropy po dvojdňovom posilňovaní mierne strácali, keďže rast dopytu po komodite sa v júli zastavil a Medzinárodná agentúra pre energetiku očakáva, že do konca roka bude pomalší ako pôvodne predpokladala, nakoľko rastúci dopyt negatívne ovplyvní koronavírusový variant delta. Americká ľahká ropa WTI poklesla o 0,4 percenta tesne pod 69 dolárov za barel a severomorský benchmark, ropa Brent, poklesla o 0,35 percenta na 71,2 dolárov za barel.

Devízové trhy

Na devízovom trhu spevňoval voči konkurencii americký dolár, k čomu prispela výrobná inflácia, ktorá ukázala, že inflačné tlaky zostávajú v USA aj naďalej silné. Po slabších údajoch z európskej aj britskej ekonomiky sa v defenzíve držali hlavné európske meny, euro aj libra.

Dôležité ekonomické správy

 • Britská ekonomika vzrástla v druhom kvartáli oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 4,8 percenta, čo je menej ako očakávala britská centrálna banka. Štatistika však ukázala, že v júni nečakane zrýchlila rast z májových 0,6 percenta na jedno percento (trh očakával rast 0,8 percenta), zatiaľ čo údaj za máj bol opravený o 0,2 percenta smerom nadol. V druhom kvartáli sa začali pomaly otvárať prevádzky, ktoré museli byť kvôli pandémii koronavírusu zatvorené, alebo fungovali len v obmedzenom režime. To sa odzrkadlilo na prudkom medziročnom náraste HDP o 22,2 percenta.
 • Ďalšie údaje z britskej ekonomiky ukázali, že obchodná bilancia skončila v júni v deficite 2,5 miliardy libier. Priemyselná produkcia prekvapivo poklesla. Medzimesačne sa prepadla o 0,7 percenta, pričom trh odhadoval nárast o 0,3 percenta. V medziročnom porovnaní rast produkcie dosiahol 8,3 percenta, čo tiež zaostalo za očakávaniami na úrovni 9,4 percenta.
 • Sklamaním dopadla aj štatistika priemyselnej produkcie eurozóny, ktorá sa v júni medzimesačne prepadla o 0,3 percenta a v medziročnom porovnaní dosiahla len nárast 9,7 percenta, pričom konsenzus trhu bol nastavený na 10,4 percenta. Výroba zápasí s nedostatkom surovín a polotovarov.
 • Popoludní dorazili aj pravidelné čísla z amerického trhu práce. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti poklesol podľa očakávaní z 387-tisíc na 375-tisíc, zatiaľ čo pokračujúcich žiadostí ubudlo z 2,98 milióna na 2,86 milióna.
 • Americká výrobná inflácia sa v júli udržala na jednom percente a v medziročnom porovnaní stúpla zo 7,3 na 7,8 percenta.

Kľúčové očakávané udalosti

 • V Európe bude dopoludnia zverejnená obchodná bilancia eurozóny za jún.

 • Zo zámoria popoludní dorazí augustový spotrebiteľský sentiment podľa Michiganskej univerzity.

Zaujalo nás

Fúzie a akvizície lámu rekordy

Hodnota fúzií a akvizícií pokračuje v tomto roku na nové rekordy. Celková hodnota očakávaných a dokončených transakcií dosiahla za prvých sedem mesiacov tohto roka hodnotu 3,6 bilióna dolárov a prekonala tak čiastku za celý minulý rok. Zvýšený záujem vyvolávajú nízke úrokové sadzby a rastúce ceny akcií. Podľa údajov analytickej spoločnosti prebehlo v tomto roku už 35 128 dohôd, čo je 24-percentný nárast oproti minulému roku.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou korona vírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.