Společnost PFNonwovens dnes oznámila, že dle informace od většinového akcionáře PFN Holding schválila Česká národní banka 22. 10. zdůvodnění navrhované výše protiplnění minoritním akcionářům v souvislosti s navrhovaným vytěsněním ve výši 719,50 Kč. PFN Holding požádal ČNB o schválení 9. 9. 2020. Podotýkáme, že cena je výrazně pod dřívější nabídkou na vytěsnění ve výši 1010 Kč/akcie a i pod poslední tržní cenou 782 Kč/akcie.