Společnost Passerinvest Group vykázala za r. 2019 růst tržeb o 18,5 % r/r na 1,117 mld. Kč. Hlavním důvodem nárůstu bylo dokončení rekonstrukce budovy A, která byla znovu obsazena nájemcem a tím začala generovat tržby, které v předchozím roce chyběly. To spolu s poklesem některých nákladových položek vedlo k výraznému nárůstu provozního zisku ze 190 mil. Kč v r. 2018 na 350,3 mil. Kč loni. Společnost prohloubila ztrátu na finanční úrovni (z 229 na 264 mil. Kč meziročně), to však bylo dáno absencí mimořádného zisku z prodeje obchodního podílu v předchozím roce. Celkově Passerinvest Group dosáhl čistého zisku 70,8 mil. Kč (v r. 2018 ztráta -27,5 mil. Kč). Podotýkáme, že od čistého i provozního zisku jsou odečteny účetní odpisy hodnoty budov, což vyžadují české účetní standardy. Případná změna tržní hodnoty budov není ve výsledcích reflektována. Ve zprávě management uvedl, že lze očekávat v důsledku pandemie koronaviru úlevy z nájmů u retailových ploch, ty však tvoří méně než 10 % celkových ploch v portfoliu.
Společnost dále informovala, že splnila kovenanty vyplývající z prospektu dluhopisů 5,25/2023. Ukazatel zadlužení LTV činil 58 %, výrazně pod přípustným maximem 80 %, a poměr nájemného vůči dluhu společnosti činil 7,52 %, s rezervou nad stanoveným minimem 4 %. Výsledky společnosti a plnění kovenantů s rezervou hodnotíme pozitivně.