Management O2 CR dle očekávání navrhuje celkovou hrubou dividendu 21 Kč/akcii (7,9% hrubý div. výnos). Dividenda je složena ze 17 Kč/akcii ze zisku za rok 2020 a 4 Kč/akcii z emisního ážia. Poslední obchodní den s nárokem na zmíněnou dividendu bude 17. 6. 2021. Výplatní den pak 21. července 2021. Zopakování loňské výše dividendy byla trhem očekávána.