Pandémia totiž umocnila negatívne trendy vrátane nízkych miezd, stagnujúceho trhu práce a rastu zadlžovania práve študentov v snahe zabezpečiť si kvalitné vzdelanie. To má v čase recesie spôsobenej pandémiou aj tak mizivý efekt na nástupnú mzdu a absolventi vysokoškolského štúdia sa pri nástupe do práce musia vo svojich mzdových nárokoch uskromniť.Podľa OECD zároveň u osôb medzi 18. až 25. rokom hrozí 2,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že prídu o prácu, ako u ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo vekovej skupine 26 až 64 rokov. Zaujímavý je aj fakt, ako tvrdo pandémia dopadla na bývanie mladých ľudí. S nižším príjmom je čoraz viac ľudí odkázaných na tzv. mama hotel. V USA naposledy bývalo takto veľa mladých ľudí so svojimi rodičmi ešte pred druhou svetovou vojnou.

Graf: Podiel ľudí vo veku 18 až 29 rokov, ktorí bývajú v USA so svojimi rodičmi (v %)/data/MediaLibrary/articles/18472/graf-1.jpg

Zdroj: FT podľa Pew Research Center