Komerční banka (KB) oznámí své výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí tohoto roku v pátek 3. května před otevřením trhu.  Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 087 mil. Kč (+3 % r/r).

Čisté úrokové výnosy by měly růst o 7 % r/r na 5 890 mil. Kč. Růst úvěrového portfolia by měl být relativně pomalý (+2,2 % r/r), když postupné zpomalování bylo již vidět v průběhu celého minulého roku. Růst úrokových výnosů je tak tažen především zvyšující se čistou úrokovou marží, do které se pozitivně promítlo zvyšování sazeb ze strany ČNB v minulém roce. Výnosy z poplatků by se měly v tomto roce stabilizovat, nicméně v 1Q očekáváme ještě mírný meziroční pokles (-0,5 % r/r).

Celkové provozní náklady zůstávají pod kontrolou a meziroční růst by měl být mírně pod úrovní inflace. Pokračuje rychlý růst mzdových nákladů (oček. +4,7 % r/r), který je ještě částečně tlumen klesajícím počtem zaměstnanců. Ostatní administrativní náklady by měly být naopak nižší (-1,4 % r/r). Za vyššími očekávanými odpisy (+6,2 % r/r) jsou pak především odpisy softwaru a IT vybavení. 

Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji. V naší projekci počítáme s opravnými položkami ve výši 105 mil. Kč (7 b.b. z čistého objemu úvěrů), nicméně v jednotlivých kvartálech jsou tyto náklady velmi volatilní a těžko predikovatelné.

Celkově by měla KB vykázat silná čísla s relativně rychlým růstem provozního zisku. Pokud čísla naplní naše projekce, mohla by akcie opět přilákat kupce a částečně zkorigovat propad, který přišel poté, co se akcie začaly obchodovat bez nároku na dividendu (16.4.).

 

kb-exp1q19-cz.pdf