Komerční banka svolává distanční mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat mezi 18. 10. a 2. 11. 2021. Hlavním bodem bude schvalování hrubé dividendy 23,86 Kč/akcii (2,8% hrubý div. výnos). Posledním dnem s nárokem na zmíněnou navrženou dividendu bude 9. 11. Výplata pak bude probíhat od 3. 12.