Komerční banka reportovala za čtvrtý kvartál roku čistý zisk ve výši 3 951 mil. Kč, výrazně nad konsensem trhu (3 647 mil. Kč). Výraznější rozdíl oproti odhadům je především ve vyšších úrokových výnosech, ale mírně lepší byly i ostatní výnosové a nákladové položky.

Úrokové výnosy vzrostly o 12 % r/r, když se ve 3Q naplno projevil růst úrokových sazeb. Rostoucí sazby se výrazně projevily především u úrokových výnosů z reinvestic vkladů (+29 % r/r), zatímco úrokové výnosy z úvěrů (-7 % r/r) jsou stále negativně ovlivňovány silnou konkurencí. Čistá úroková marže mezikvartálně rostla již druhé čtvrtletí v řadě, na celoroční bázi pak byla téměř beze změny oproti předchozímu roku. Objem úvěrového portfolia i klientských vkladů vzrostl přibližně o 5 % r/r.

Reportované provozní náklady vzrostly o 2 % r/r kvůli růstu personálních nákladů (+5 % r/r) a vyšším odpisům. Naopak ostatní administrativní náklady poklesly o 4 % zásluhou úspor nákladů na marketing a telekomunikační služby. Podíl nesplácených úvěrů dále klesl na 2,7 % (2,8 % ve 3Q). Poprvé za poslední 2 roky byla tvorba opravných položek vyšší než jejich rozpouštění, nicméně rizikové náklady nadále zůstávají na velmi nízkých úrovních.

Ze zisku minulého roku management navrhne vyplatit dividendu ve výši 51 Kč na akcii (5,4% hrubý dividendový výnos), což odpovídá dříve deklarovanému 65% výplatnímu poměru z čistého zisku. Stejný výplatní poměr pak management očekává i ze zisku tohoto roku. V tomto roce dále management očekává růst úvěrového portfolia okolo 5 % r/r. Celkové provozní výnosy by měly být mírně vyšší, přičemž růst bude tažen především úrokovými výnosy. Růst nákladů by měl být přibližně na úrovni inflace.

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně, a to především díky rychlému růstu úrokových výnosů, přetrvávající dobré kvalitě úvěrového portfolia a relativně pomalému růstu provozních nákladů. Podle našeho názoru by dnes akcie KB mohly reagovat na reportovaná čísla růstem, nicméně vzhledem k tomu, že přidaly již více jak 10 % od začátku roku a cena je nejvýše za téměř 6 měsíců, může být tento růst tlumen vybíráním zisků.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

4Q18

4Q17

r/r

oček. J&T

Konsensus

Provozní výnosy

8 472

7 934

7%

8 261

8 178

  Čistý úrokový výnos

5 981

5 365

12%

5 777

5 756

  Poplatky & provize

1 628

1 640

-1%

1 639

1 606

  Ostatní výnosy

862

929

-7%

845

816

Provozní náklady

-3 619

-3 542

2%

-3 582

-3 682

Provozní zisk

4 853

4 392

11%

4 679

4 495

  Opravné položky

-17

166

-

-22

-49

Čistý zisk

3 951

3 707

4%

3 768

3 647

Zdroj: J&T Banka, KB