PX: 1,059 bodů (-0,3 % d/d); objem:  434 mil. Kč
 
Komentář k trhu
Úterní obchodování se až tolik nelišilo od seance z předešlého dne, kdy se jednotlivé tituly vyvíjely smíšeně. V předvečer zveřejnění výsledků hospodaření klesala Komerční banka (-0,6 % d/d) a sekundovaly jí rakouské Erste Group (-0,9 %) a VIG (-0,3 %). Je dobré poznamenat, že ostatní finanční instituce v regionu se pohybovaly stejným směrem. Naopak Moneta (+0,5 %) se díky probíhající dobrovolné nabídce od skupiny PPF držela v pozitivním teritoriu. Směrem vzhůru pražskou burzu podržely i některé společnosti ze skupiny tzv. „small caps“ jako Kofola (+2,7 %) a Stock (+1,0 %), nicméně kvůli své malé váze v indexu PX (-0,3 % d/d) byl jejich vliv limitovaný.
 
KB: Pozitivní/neutrální (Milan Lávička)
Komerční banka reportovala za čtvrtý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 2 074 mil. Kč, výrazně nad očekáváním trhu. Rozdíl je především v nižších opravných položkách, provozní zisk byl v souladu s odhady. Za 11% propadem úrokových výnosů je především snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se negativně projevilo ve výnosech z alokace klientských vkladů. Čistá úroková marže vzrostla oproti 3Q na 1,85 % (1,8 % ve 3Q20), nicméně meziročně byla výrazně nižší (2,19 % ve 4Q19). Objem úvěrového portfolia vzrostl o 6 % r/r a byl tažen především úvěry na bydlení. Výnosy z poplatků propadly o 13 % r/r, především kvůli 28% propadu transakčních poplatků. Reportované provozní náklady jsou meziročně nižší o 4 %, když růst odpisů byl více jak kompenzován poklesem personálních i ostatních administrativních nákladů.
Podíl nesplácených úvěrů mírně vzrostl oproti 3Q (2,6 % vs. 2,3 %). Rizikové náklady za celý rok dosáhly 68 b.b., což bylo výrazně pod výhledem managementu (80 b.b.) a hlavním zdrojem pozitivního překvapení na úrovni čistého zisku.
Výhled na letošní rok pak předpokládá růst úvěrového portfolia mírně nad 5 % a růst depozit vyšším jednociferným tempem. Celkové výnosy by měly být stabilní, úrokové výnosy budou nadále pod tlakem nízkých úrokových sazeb, zatímco výnosy z poplatků by měly růst přibližně o 5 % a výnosy z finančních operací vyšším jednociferným tempem zásluhou oživení ekonomické aktivity. Provozní náklady by měly být meziročně beze změny, rizikové náklady pak budou nižší oproti minulému roku, nadále by však měly být ovlivněny dopady pandemie Covid-19.
Celková kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 22,3 % (bez započítání zisku za rok 2020), výrazně nad regulatorním minimem (16,2 %) i při započítání opatrnostní rezervy, kterou management stanovil v rozmezí 50 – 200 b.b. Představenstvo nenavrhne žádnou dividendu, dokud neproběhne dohoda s ČNB po zveřejnění auditovaných čísel. Představenstvo je pak připraveno svolat mimořádnou valnou hromadu a vyplatit přebytečný kapitál, jakmile to regulátor umožní. Pokud by management vyplatil 60 % čistého zisku za roky 2019 a 2020, byla by tato dividenda přibližně 73 Kč na akcii (11% hrubý div. výnos).
Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné informace mírně pozitivní. Provozní zisk podle očekávání výrazně klesá, nicméně kvalita úvěrového portfolia a splácení úvěrů po skončení moratoria je lepší oproti prognózám. Ke konci roku by se pak investoři mohli dočkat i solidní dividendy. 
 

Kons., IFRS (mil. Kč)

4Q 2020

4Q 2019

r/r

Oček. J&T

Konsensus

Provozní výnosy

7 318

8 136

-10%

7 320

7 405

  Čistý úrokový výnos

5 262

5 920

-11%

5 218

5 267

  Poplatky & provize

1 350

1 543

-13%

1 344

1 341

  Ostatní výnosy

705

673

5%

758

797

Provozní náklady

-3 562

-3 709

-4%

-3 676

-3 649

Provozní zisk

3 756

4 427

-15%

3 644

3 756

  Opravné položky

-1 170

243

-

-1 559

-1 725

Čistý zisk

2 074

3 836

-46 %

1 668

1 642

Zdroj: J&T Banka, KB
 
 
PFNonwovens: Neutrální (Milan Vaníček)
Dnes (10. 2.) končí lhůta pro hlasování na distanční valné hromadě PFNonwovens, která má mimo jiné rozhodnout o vytěsnění minoritních akcionářů za 719,5 Kč/akcii. Očekáváme, že vytěsnění bude schváleno. Zítra 11. 2. by mělo být přijato rozhodnutí. Rozhodnutí by mělo být zveřejněno bez zbytečného odkladu a očekáváme, že bude zveřejněno rovněž zítra. Do 30 dní po konání valné hromady dojde k zápisu do obchodního rejstříku, čímž se podíl majoritního vlastníka navýší na 100 %.
 
Komentář k americkému trhu
Akcie na Wall Street si po šesti dnech růstu vybraly oddechový čas a indexy se po celou seanci pohybovaly v úzkém obchodním pásmu okolo nulových hodnot. Hlavní index S&P 500 nakonec odepsal necelých 5 bodů (-0,11 %; 3 911,23). Na další historická maxima se posunul index Russell 2000 čítající podniky s nízkou tržní kapitalizací. Od začátku roku index přidal již přibližně 16 %. Další zisky si po oznámeném nákupu ze strany Tesly Motors připsal Bitcoin (+8,70 %; 47 50,01 USD). Dnes budou investoři vyhlížet lednový údaj o inflaci měřené indexem CPI.