Skupina PPF dnes (7. 12. 2021) oznámila, že obdržela předchozí souhlas České národní banky (ČNB) se zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů společnosti O2 CR. Jedná se o další krok po červnovém nabytí více jak 90% podílu na společnosti. Výkupní cena za jednu akcii byla stanovena a schválena ČNB na 270 Kč. 

Souhlas ČNB s vytěsněním minorit trh očekával. Současně i výše protiplnění na úrovni 270 Kč/akcii bylo trhem víceméně anticipováno. Dříve jsme uváděli, že se nedomníváme, že by PPF nabízela výraznější prémii nad poslední nákup za 264 Kč/akcii. Domníváme se, že proces vytěsnění v tomto případě dopadne hladce. 

souhlas-cnb-k-vytesneni-.pdf