Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 2Q 2021 ve čtvrtek 29. července před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 830 mil. Kč (+77 % r/r). Meziroční srovnání je však zkresleno řadou jednorázových položek.

Úrokové výnosy očekáváme meziročně o 1 % vyšší, když solidní růst úvěrového portfolia (oček. +10 % r/r) je tlumen negativním dopadem nižších úrokových sazeb. Od začátku tohoto roku sice můžeme pozorovat rekordní zájem o úvěry na bydlení a pozvolný růst úrokových sazeb u hypoték, nicméně v segmentu spotřebitelských úvěrů přetrvává nadále výrazný tlak jak z pohledu slábnoucí poptávky, tak z pohledu cenových tlaků.

Výnosy z poplatků by měly ukázat výrazné oživení oproti minulému roku, kdy byly negativně ovlivněny uzavřením ekonomiky kvůli pandemii Covid19. Ostatní provozní výnosy by pak měly být na dlouhodobě standardní úrovni a meziroční propad je způsoben především mimořádným ziskem (1,1 mld. Kč) souvisejícím s akvizicí Wüstenrot CZ v minulém roce.

Podle statistik ČNB za duben a květen nedošlo k nárůstu poměru nesplácených úvěrů v sektoru, což spolu s prodejem nesplácených úvěrů by u Monety mohlo vést dokonce k mírnému poklesu tohoto ukazatele (2,8 % na konci 1Q). Rizikové náklady očekáváme na úrovni 64 b.b., což je podpořeno také ziskem z prodeje nesplácených úvěrů (kolem 70 mil. Kč ve 2Q). Celoroční výhled managementu počítá s rozpětím 80-100 b.b., z našeho pohledu je tento výhled příliš konzervativní, a pokud se výrazně nezhorší vývoj pandemie, očekáváme v průběhu roku snížení tohoto rozpětí.

Poté, co mimořádná valná hromada odmítla emisi nových akcií v rámci vypořádání případné akvizice Air Bank, se investoři mohou opět více soustředit na samotné hospodaření banky. Z pohledu investorů je nyní Moneta v dobré pozici. Očekávaný růst úrokových sazeb ze strany ČNB se s určitým zpožděním bude pozitivně projevovat do úrokových marží a zadržené dividendy a vysoká kapitalizace nabízí potenciál vysokého dividendového výnosu v následujících letech. Zároveň očekáváme, že PPF dříve či později přijde s dalším plánem, jak dokončit spojení Monety s Air Bank a získat kontrolu nad celou bankou, což výrazně limituje případný pohyb akcií směrem dolů.

 

mmb-e2q2021-cz.pdf