Konec jednání o akvizici Air Bank

Skupina PPF a Moneta podepsaly dohodu o ukončení procesu akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. Jako důvod skupina PPF uvádí změny v makroekonomickém vývoji, které mění parametry původně zamýšleného sloučení. Konkrétně PPF uvádí zvýšení proticyklické rezervy z 0,5 % postupně až na 2,5 % od 1. 4. 2023, zhoršení makroekonomické a geopolitické situace, které zvyšují rizika související s výkonností aktiv, a vliv růstu úrokových sazeb na vlastní kapitál banky prostřednictvím pravidel pro akviziční účetnictví. Moneta dále v tiskové zprávě uvedla, že PPF vyjádřila obavy z vyšších nákladů na získání vyššího podílu v bance a nechuť k případné povinné nabídce, která by pravděpodobně vyplynula z procesu navýšení kapitálu. ČNB dále indikovala minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL) pro sloučenou entitu, které se údajně výrazně liší od původních předpokladů.

 

PPF zůstane prozatím největším akcionářem

Skupina PPF uhradí náklady, které Monetě doposud v souvislosti s transakcí vznikly a které již převyšují 100 mil. Kč, a zároveň se zavazuje, že se nebude snažit o ovládnutí banky prostřednictvím navyšování podílu a ani nebude po dobu 12 měsíců snižovat svůj podíl (29,94 %) prostřednictvím obchodů na kapitálových trzích. PPF však má možnost prodat svůj podíl strategickému partnerovi.

Skupina PPF získala většinu ze svého současného podílu (29,94 %) v rámci dobrovolné nabídky odkupu v březnu minulého roku za cenu 80 Kč na akcii a od té doby Moneta vyplatila dohromady dividendu 10 Kč na akcii. Při současné ceně akcií okolo 77 Kč tak je stále PPF v zisku bez započítání nákladů na financování.

 

Management potvrdil dosavadní výhled a lákavé dividendy

Management v návaznosti na ukončené jednání potvrdil svůj dosavadní výhled bez dopadu akvizice, kde očekává v tomto roce čistý zisk minimálně 4,4 mld. Kč a postupný růst až na 5 mld. v roce 2026. Výplatní poměr pak management předpokládá na úrovni 80 %, což by znamenalo 6,8 Kč na akcii z letošního zisku (8,8% hrubý div. výnos) a růst na 7,8 Kč v roce 2026 (10,1% hrubý div. výnos).

 

Naše cílová cena není zrušením akvizice dotčena

Zrušení transakce může být pro akcie Monety krátkodobě mírně negativní vzhledem k tomu, že šance na povinnou nabídku za cenu 90 Kč tvořila jakousi kotvu, na kterou investoři mohli spoléhat, a část investorů, kteří spekulovali na tuto povinnou nabídku, mohou své akcie prodávat. Na druhou stranu celá transakce neměla od začátku výraznou podporu akcionářů kromě PPF a část z nich tak může naopak tento krok vnímat pozitivně. Zároveň může pozitivně působit absence rizika spojeného s bezproblémovou realizací takto velké transakce a obavy z vývoje portfolia nezajištěných úvěrů v rámci Home Creditu při zhoršení makroekonomického vývoje.

Od začátku tohoto roku mají akcie Monety přibližně o 4 % lepší výkonnost než akcie Komerční banky a od oznámení celé transakce je rozdíl jen o něco vyšší. Z tohoto pohledu tak již nevidíme ani výraznější důvod pro další pokles kvůli dorovnání dosavadního vývoje v sektoru.

Naše roční cílová cena 105 Kč na akcii nezahrnovala dopad akvizice, a zůstává tak v platnosti. Po propadu akcií z poslední doby je naše cílová cena 36 % nad tržní, a dlouhodobé doporučení tak zvyšujeme na Koupit (z Držet vydané 21. 12. 2021). Z našeho pohledu zůstávají akcie Monety na současných úrovních podhodnocené a investoři se nyní mohou opět zaměřit na fundament společnosti a atraktivní dividendy, které nabízí.

 

mmb-220531-cz.pdf