Souhrn

Přestože český bankovní sektor vykazuje v tomto roce historicky rekordní zisky, akcie Komerční banky od začátku roku ztratily přibližně 27 %, respektive 16 % při započtení vyplacených dividend. Lépe na tom nejsou ani ostatní banky obchodované na pražské burze. Tento nesoulad je kombinací několika faktorů, mezi které patří nejistota spojená s válkou na Ukrajině, vysoké ceny energií, respektive obecně vysoká inflace a obavy z jejího dopadu na vývoj ekonomiky či zavedení daně z mimořádných zisků některých bank. Zároveň výrazný růst úrokových sazeb na dluhopisových trzích vedl k tomu, že u stabilních dividendových společností je dříve akceptovaný dividendový výnos okolo 5 % nedostatečný a zákonitě muselo dojít k přecenění tak, aby tyto výnosy reflektovaly nové podmínky na finančních trzích.

V tomto reportu jsme aktualizovali naše projekce a ocenění akcií Komerční banky, do kterého jsme promítli dosavadní výsledky hospodaření, aktuální makroekonomické projekce a také dopady nově zavedené daně z mimořádných zisků. Výsledkem je snížení roční cílové ceny na 863 Kč (z 1 021 Kč vydané 23. února 2022). Naše ocenění stále nabízí více jak 25% růstový potenciál vůči současné tržní ceně, dlouhodobé doporučení tak ponecháváme na stupni Koupit.

Hlavními faktory snížení cílové ceny jsou zvýšení diskontních sazeb, uplynutí rozhodného dne pro výplatu zadržených dividend za roky 2019 a 2020, zavedená daň z mimořádných zisků a rychlejší očekávaný růst nákladů.

Akcie Komerční banky považujeme nadále z dlouhodobějšího pohledu za atraktivní a podhodnocené, nicméně v krátkodobém horizontu nevidíme výraznější katalyzátor, který by měl nastartovat posun nahoru. Tím se může stát v průběhu roku případný pokles nejistoty spojený s dopady cen energií na podniky a domácnosti či trvalejší pokles inflace zpět na přijatelnější úrovně.

 

Rizika a příležitosti vůči našemu ocenění

Příležitosti

  • Ponechání současných vysokých úrovní úrokových sazeb po delší období
  • Růst efektivity plynoucí z digitalizace a optimalizace distribuční sítě

 

Rizika

  • Opětovné rozšíření koronaviru a znovuzavedení restriktivních opatření
  • Růst nesplácených úvěrů v důsledku vysokých cen energií a vysokých úrokových sazeb.
  • Další zpřísnění regulace či zvýšení daní
  • Eskalace geopolitických rizik a výprodeje na rozvíjejících se trzích včetně regionu střední a východní Evropy

 

kb-221206-cz.pdf