Kofola: Projekce vybraných čísel za r. 2020

Kofola by měla splnit cíl na loňský rok

Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní vybrané předběžné výsledky hospodaření za r. 2020 v pondělí 8. 2. po zavření trhu. Kofola vybraná čísla zveřejní v tomto formátu prvně, zatímco kompletní výsledky hospodaření oznámí 14. 4. Očekáváme pouze stručné oznámení, v němž společnost zveřejní tržby a upravený zisk EBITDA za loňský rok. Tržby odhadujeme těsně pod hranicí 6 mld. (5992,9 mil. Kč), o 6,5 % pod úrovní předchozího roku. Hlavním důvodem poklesu je výrazný dopad vládních restrikcí na segment HoReCa (hotely, restaurace, catering) ve druhém a poté opět čtvrtém kvartále 2020. Tento pokles je výrazně kompenzován začleněním akvírovaných vod Ondrášovka a Korunní v dubnu 2020.

Finanční ředitel Kofoly Martin Pisklák v nedávném rozhovoru uvedl, že zisk před odpisy EBITDA upravený o některé jednorázové náklady byl za loňský rok poblíž 1 mld. Kč, čímž by měl být splněn výhled managementu na zisk EBITDA 0,95 – 1 mld. Kč. Domníváme se, že ve 4. kvartále se výrazněji projevily nákladové úspory, které Kofola v loňském roce provedla, že očekáváme výsledek 1,0497 mld. Kč za loňský rok (-6,2 % r/r). Marži očekáváme meziročně beze změny na 17,5 %. Udržení marže i přes pokles tržeb podle nás umožnila velmi vydařená letní sezóna, kdy Kofola dokázala marži dokonce meziročně zvýšit. Relativní významnost letní sezóny (3Q vytvořil podle nás cca 50 % zisku EBITDA za celý rok) potom umožňuje kompenzovat slabý 2. a 4. kvartál.

Výhled na letošní rok může ukázat mírné zlepšení

Vzhledem k publikaci pouze vybraných čísel Kofola nebude pořádat konferenční hovor. Očekáváme však, že může zveřejnit výhled na letošní rok ve smyslu zisku před odpisy EBITDA. Management Kofoly na posledním konferenčním hovoru uvedl, že útlum v segmentu HoReCa očekává až do poloviny r. 2021. Tento scénář se naplňuje a bude znamenat zátěž pro tržby i ziskovost v letošním roce. Zároveň se ale domníváme, že se po zkušenosti z loňska Kofola dovede situaci lépe přizpůsobit na straně výnosů (větší zaměření na retailový prodej) i nákladů (snížení personálních a marketingových nákladů). Proto pro letošní rok očekáváme zisk EBITDA 1,102 mld. Kč, tj. o 5 % vyšší než náš odhad pro r. 2020. Podotýkáme, že velikost zisku je podpořena i tím, že letos budou vody Korunní a Ondrášovka již konsolidovány po celý rok, zatímco loni tomu bylo až od dubna.

Pokud by výhled managementu počítal s tím, že by zisk EBITDA mohl letos růst, očekávali bychom potenciálně pozitivní reakci trhu.

 kofola-e2020-cz.pdf