Erste Group oznámí výsledky hospodaření za 4Q 2020 v pátek 26. února před otevřením trhu. Navzdory restriktivním opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 by měl být provozní zisk meziročně téměř beze změny, když mírný pokles výnosů je kompenzován úsporami na nákladové straně. Za očekávaným 40% propadem čistého zisku na 148 mil. EUR je pak výhradně vyšší tvorba opravných položek.

Úrokové výnosy očekáváme meziročně mírně níže na úrovni 1,2 mld. EUR. Za celý rok by pak úrokové výnosy měly být naopak o 1 % výše, což bychom považovali za úspěch v kontextu doposud reportovaných výsledků bank v regionu. Meziroční pokles čisté úrokové marže, z velké části způsobený snížením sazeb v ČR v první polovině minulého roku, je kompenzován pokračujícím růstem úvěrového portfolia. Výrazný růst by měl být patrný především u úvěrů na bydlení v ČR a SR. Výnosy z poplatků by měly navázat na solidní výsledek ve 3Q a meziroční pokles způsobený negativním dopadem nižší ekonomické aktivity a regulací zahraničních plateb (SEPA) by měl postupně slábnout. Výnosy z obchodování by měly těžit z příznivých podmínek na trhu v závěru minulého roku.

Provozní náklady za celý rok 2020 by měly dosáhnout 4,2 mld. EUR (-1 % r/r) v souladu s výhledem managementu, který předpokládal mírný pokles.

Podíl nesplácených úvěrů by se měl zvýšit jen relativně mírně (oček. 2,7 % oproti 2,4 % ve 3Q), když zatím nejsou patrné výraznější problémy se splácením úvěrů, kterým skončilo moratorium, a ani nezaměstnanost v relevantních zemích prozatím výrazněji neroste. Výhled managementu počítá s celoročními rizikovými náklady v rozmezí 65 – 80 b.b., naše projekce je na úrovni 77 b.b.

Management již dříve indikoval, že navrhne na valnou hromadu dividendu v rámci limitů stanovených doporučením ECB (oček. 0,55 EUR na akcii, 2,1% hrubý dividendový výnos) a další výplata akcionářům proběhne, jakmile to regulátor umožní. Očekáváme, že by management mohl nyní blíže specifikovat, kdy a v jaké výši by tento doplatek dividend mohl proběhnout.

Hlavním sledovaným tématem, který rozhodne o vyznění reportovaných informací, bude výhled pro tento rok. Zde by mělo dojít k růstu zisku na základě nižších rizikových nákladů, nicméně negativní dopady pandemie jsou stále patrné.

Vzhledem k nutnosti rozsáhlejší aktualizace našeho ocenění dáváme dosavadní cílovou cenu 40,9 EUR i dlouhodobé nákupní doporučení do revize. S novou cílovou cenou a doporučením přijdeme po zveřejnění čísel za minulý rok. 

 

eg-e4q2020-cz.pdf