Medzikvartálne majetok pod správou fondu vzrástol o 31 %. Za nárastom stojí nielen zhodnotenie existujúceho portfólia, ale predovšetkým nový primárny úpis investičných akcií vo výške zhruba 87 miliónov eur.

Fond, s ktorým majú zakladatelia J&T veľké plány, už teraz patrí medzi najlikvidnejšie tituly na pražskej burze. V treťom kvartáli fond rozšíril svoje portfólio o investície v oblasti energetiky, realitného developmentu a súkromného vzdelávania.

Doteraz najväčšiu individuálnu investíciu vo výške 140 miliónov eur fond uskutočnil prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE do minoritného podielu v holdingovej spoločnosti
J&T CAPITAL PARTNERS, ktorej cieľom je odkúpiť a združiť podiely Patrika Tkáča a skupiny J&T na spoločných investičných projektoch s Danielom Křetínskym a jeho manažérskym tímom.
K 30. septembru holding vlastnil 44 % podiel na spoločnosti Energetický a průmyslový holding, ktorá je poprednou stredoeurópskou energetickou skupinou.

Na poli realitného developmentu J&T ARCH INVESTMENTS už predtým investoval do fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES, ktorý sa angažuje vo výstavbe logistických areálov v Ostrave-Mošnove a Nošoviciach. V priebehu tretieho štvrťroka došlo k uzavretiu predajných zmlúv s globálnym fondom nehnuteľností EQT Exeter, pričom vyrovnanie transakcie je rozdelené do niekoľkých fáz v nadväznosti na dostavbu jednotlivých hál. Rovnako došlo k rozšíreniu portfólia fondu o dva menšie developerské projekty na Slovensku z oblasti rezidenčného bývania a maloobchodu.

V septembri bolo tiež portfólio fondu J&T ARCH INVESTMENTS rozšírené prostredníctvom fondu JTFG FUND I o spoluinvestíciu do minoritného 23 % podielu vo vzdelávacej skupine JK Education. Skupina vedená Ondrejom Kaniom prevádzkuje v Prahe, Brne, Bratislave a najnovšie aj v chorvátskom Záhrebe sieť základných a stredných škôl American Academy. Ďalej vlastní Pražské humanitné gymnázium a vykonáva celý rad aktivít v oblasti sprostredkovania štúdia na prestížnych zahraničných stredných školách a univerzitách.