Hlavným cieľom dlhopisov v portfóliu je totiž znížiť jeho riziko na akceptovateľnú úroveň pri zachovaní výnosu potrebného na dosiahnutie investičného cieľa, či už v očakávaní príchodu krízy, na zníženie celkovej volatility portfólia kvôli „lepšiemu spánku“ alebo z dôvodu stabilizácie portfólia pred plánovaným výberom. Napriek tomu, že dlhopisový trh je väčší ako trh s akciami, dlhopisy sa väčšinou obchodujú mimo burzy, prostredníctvom OTC obchodov. Tzv. stará škola obchodovania prináša niekoľko nevýhod vrátane vysokých transakčných nákladov, nízkej likvidity a nedostatočnej transparentnosti. Tento trend však v posledných dvadsiatich rokov zaznamenal dramatickú zmenu a zdemokratizovanie. Najväčším faktorom premeny je použitie ETF (pôvodne fondy obchodované na burze) na dlhopisovom trhu. ETF dlhopisy sú individuálne dlhopisy obchodované na burze, čo uľahčuje investovanie do dlhopisov a zabezpečuje jeho transparentnosť. Objem ETF dlhopisov dosiahol v roku 2019 nový míľnik, keď prekonal objem jeden bilión dolárov. Prekonanie tejto hranice trvalo len 17 rokov. Pokračujúci vzostupný trend tohto investičného segmentu predpokladá zdvojnásobenie objemu ETF dlhopisov na dva bilióny dolárov už za oveľa kratšie obdobie, do roku 2024.

Graf 1: Objem ETF dlhopisov od roku 2002 (v mld. USD):

/data/MediaLibrary/articles/15881/graaef.pngZdroj: Black Rock GBI 2019