Nárast bol však z veľkej časti obmedzený vďaka voľnej výrobnej kapacite niekoľkých producentov a uvoľňovaním strategických zásob v USA a s nimi spolupracujúcimi krajinami. Dnes sú už ceny späť na 100 dolároch za barel, a to aj vďaka tvrdým protipandemickým opatreniam v Číne a spomaľovaniu globálnej ekonomiky.

Prudký rast cien však niekomu mohol pripomínať akčné 70. roky, keď ropné šoky vyvolané geopolitickým napätím na Blízkom východe taktiež spôsobili gigantický rast cien. Vynorili sa tak obavy zo stagflácie, čiže obdobia vysokej inflácie a pomalého ekonomického rastu.

Časy sa však za posledných 50 rokov výrazne zmenili a svet už nie je taký závislý od ropy ako pred polstoročím. Graf ukazuje, že množstvo ropy potrebné na vyprodukovanie jedného milióna dolárov HDP je zhruba 3,5-krát nižšie, ako to bolo ešte začiatkom 70. rokov.

Graf 1 Množstvo barelov ropy potrebných na vytvorenie milióna dolárov HDP medzi rokmi 1970 – 2022

/data/MediaLibrary/articles/21294/graf-1-mnozstvo-barelov-ropy-potrebnych-k-vytvoreniu-miliona-dolarov-hdp-medzi-rokmi-1970-2022.jpg

Zdroj: MMF