Široká škála investorov oceňuje štátne dlhopisy najvyššej kvality za ich kvalitu a takmer istotu, že investované peniaze sa im vrátia. Prudký dopyt po týchto aktívach možno badať od finančnej krízy v roku 2008, keď centrálne banky v časoch nekonvenčnej menovej politiky prostredníctvom programov kvantitatívneho uvoľňovania podporili dlhopisový trh.

Podľa spoločnosti Oxford Economics, sa globálny nedostatok bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov bude naďalej zhoršovať aj napriek tomu, že v najbližších piatich rokoch sa ponuka týchto aktív zvýši o 1,7 bilióna dolárov ročne. Najväčšou hnacou silou bude emisia dlhopisov vo výške 1,2 bilióna dolárov, ktorá poslúži na financovanie amerického štátneho dlhu. I tak sa však odhaduje, že dopyt po týchto aktívach bude rásť rýchlejšie a ročný deficit dosiahne 400 miliárd dolárov. Prevládajúci dopyt možno očakávať dlhší čas, nakoľko globálna ekonomika rástla rýchlejšie ako ponuka bezpečných aktív. Nedostatok by mohlo zmierniť len emitovanie väčšieho dlhu, ktoré je však nateraz nepravdepodobné, teda aspoň pokiaľ nedôjde k výraznejšiemu hospodárskemu poklesu vo svete.  

Záverom, obmedzená ponuka štátnych dlhopisov by mohla viesť k ďalšiemu pádu ich výnosov k novým rekordne nízkym hodnotám.

Graf 1: Ponuka bezpečných aktív vo veľkých vyspelých ekonomikách ( v biliónoch dolárov)

/data/MediaLibrary/articles/16228/graf1.pngZdroj: Financial Times podľa Oxford Economics

Graf 2: Globálne bezpečné aktíva v pomere ku globálnemu HDP (v %)

/data/MediaLibrary/articles/16228/graf2.pngZdroj: Financial Times podľa Oxford Economics