Spolu s paritou kúpnej sily PPP a výpočtami behaviorálneho rovnovážneho menového kurzu (BEER) ho používa nemecká Deutsche Bank pri odhade najlacnejších a najpredraženejších mien sveta. Podľa jej výpočtov sú momentálne najlacnejšími menami nórska a švédska koruna spolu s tureckou lírou. Nie všetky koruny sú však lacné. Hneď druhou najpredraženejšou menou sveta je česká koruna, ktorú predstihol len americký dolár.

Graf 1 - Americký dolár je podľa metriky DB aktuálne najdrahšou svetovou menou

/data/MediaLibrary/articles/45645/graf-1-americky-dolar-je-podla-metriky-db-aktualne-najdrahsou-svetovou-menou.png

Zdroj: Deutsche Bank