Graf 1: Teploty v Európe sú v decembri pod dlhodobým priemerom

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf1.jpg

Graf 2: Referenčný európsky plynový kontrakt s najbližším termínom dodávky klesol pod trojcifernú úroveň

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf2.png

Zdroj: J&T BANKA, Bloomberg

 

Prvým faktorom je, že stav plynu v zásobníkoch je stále nad dlhodobým priemerom v tomto období roka.

Graf 3: Európa čerpá plyn zo zásobníkov rýchlejšie ako štandardne

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf3.jpg

Graf 4: Napriek tomu, že Európa už míňa plyn zo zásobníkov, stále je ich stav vyšší ako dlhoročný priemer v tomto bode roka

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf4.jpg

Druhou príčinou, prečo plynový trh nepanikári, je, že sa pomerne rýchlo začína budovať LNG infraštruktúra, najmä v Nemecku, ale aj v iných krajinách ako Fínsko či Poľsko, vo forme plávajúcich či štandardných regasifikačných terminálov, čo vytvorí priestor na väčšie plynové dodávky.

Tretou príčinou zlacňovania plynu je, že Európa dokáže preplatiť LNG plyn, ktorý v minulosti mieril na ázijské emerging trhy. Nulová solidarita EÚ s nimi znamená, že sa chudobnejšie krajiny sa budú vracať k neekologickému uhliu či rope s rastúcim rizikom blackoutou. No zároveň to znamená, že dovozy LNG plynu do EÚ lámu rekordy.

Graf 5: Dovozy LNG plynu kľúčovým spotrebiteľom na severovýchode Európy sú v blízkosti historických maxím

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf5.png

A napokon štvrtým dôvodom je klesajúca spotreba plynu v Európe rádovo o 20 percent v porovnaní s priemerom rokov 2017 – 2021.

Graf 6: Klesajúca spotreba plynu v EÚ

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf6.png

Riziko plynovej krízy v Európe tak graduálne klesá a zlepšuje sa výhľad aj na nasledujúce roky, kde by malo byť plynu dostatok pri výstavbe LNG infraštruktúry v EÚ, exportných kapacít v USA a rozvinutí nových plynových polí najmä v Katare, hoci je zrejmé, že ceny sa na predkrízové úrovne nevrátia.

Graf 7: Aj dlhodobé ceny v Európe klesajú

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf7.png

Menej negatívny plynový obraz znižuje aj pravdepodobnosť hlbokej recesie v Európe v nasledujúcom roku, kde sa projekcie rastu HDP už prestali v ostatných mesiacoch zhoršovať.

Graf 8: Konsenzus trhu predpokladá len plytkú recesiu eurozóny v budúcom roku

/data/MediaLibrary/articles/45803/graf8.png

Zdroj: J&T BANKA, Bloomberg