Súčasný medvedí trh je už 23. v poradí od roku 1929, teda v priemere sa pri indexe S&P 500 vyskytuje raz za štyri roky. Aktuálny pokles o 20 percent je však už tretí za ostatné štyri roky. Nie vždy je pritom medvedí trh spojený s recesiou. Jeho priemerná dĺžka trvania je 14 mesiacov a priemerný pokles z maxím po dno je 36 percent.

Graf 1: Medvedie trhy amerických akcií od roku 1929

/data/MediaLibrary/articles/21385/graf-1-medvedie-trhy-americkych-akcii-od-roku-1929.png

Ak zoberieme relevantnejšie obdobie od druhej svetovej vojny, americká ekonomika, ktorá spravidla diktuje vývoj globálneho ekonomického cyklu, zaknihovala 12 väčších či menších recesií. Počas nich index S&P 500 klesol v priemere o 24 percent.

Graf 2: Priemerný pokles amerických akcií počas recesií po roku 1945

/data/MediaLibrary/articles/21385/graf-2-priemerny-pokles-americkych-akcii-pocas-recesii-po-roku-1945.png

Akciový trh pritom predbiehal reálny vývoj ekonomiky a začal klesať z maxím v priemere sedem mesiacov pred jej príchodom a v priemere sedem mesiacov po jej začiatku dosiahol dno, aby sa následne odrazil ešte pred jej ukončením.

Graf 3: Sekvencie vývoja amerických akcií pred recesiou a počas recesie

/data/MediaLibrary/articles/21385/graf-3-sekvencie-vyvoja-americkych-akcii-pred-recesiou-a-pocas-recesie.png

Ziskovosť amerických firiem počas recesií po druhej svetovej vojne klesla, meraná z predkrízového maxima pod dno, v priemere o 13 percent, aby následne rok po odraze akcií od dna zvýšila o 17 percent v priemere.

Graf 4: Vývoj ziskovosti akcií indexu S&P 500 okolo recesií

/data/MediaLibrary/articles/21385/graf-4-vyvoj-ziskovosti-akcii-indexu-s-p-500-okolo-recesii.png

Okrem ziskovosti klesajú počas recesií aj valuácie firiem. Počas typických amerických recesií od roku 1981 klesli valuácie merané pomerom ceny k zisku v nasledujúcich 12 mesiacoch  (NTM P/E) z predrecesného vrcholu po začiatok recesie o 15 percent, aby pričom priemerná magnitúda poklesu valuácií dosiahla až 21 percent počas dna.

Graf 5: Vývoj valuácii amerických akcií pred recesiami a počas recesií

/data/MediaLibrary/articles/21385/graf-5-vyvoj-valuacii-americkych-akcii-pred-recesiami-a-pocas-recesii.png