Po zasiahnutí Mexického zálivu hurikánmi Harvey a Irma sa trhy odrazili a dosiahnuté straty pomerne rýchlo nahradili rastom na najvyššie úrovne od finančnej krízy. Býčí investori veria že trh smeruje do tzv. hard market, v ktorom dochádza k cyklickému zvyšovaniu prémií poisťovní.

K takémuto vývoju však nemusí prísť vzhľadom na ponuku kapitálu, ktorú majú spoločnosti k dispozícii. V rýchlom obnovení bilancií spoločností navyše bráni aj pomalšia obnova rastu ekonomiky či zmeny v podnikateľských podmienkach. Zvyšovanie cien navyše uberá spoločnostiam z konkurencieschopnosti. Niektoré spoločnosti sa však pri tejto príležitosti môžu pokúsiť otestovať, do akej miery trh zvyšovanie cien prijme.

Graf č. 1: Na prepad cien akcií poisťovní zapríčineným prírodnými katastrofami investori reagovali očakávaním rastu poistného, ktoré malo doplniť ich rezervy. Zobrazený je index amerických poisťovní S & P Supercomposite Insurance Index.

/data/MediaLibrary/articles/12442/graf-tyzdna.pngzdroj: J&T Banka na základe údajov Bloomberg