Erste oznámila výsledky za 4Q 2020. Čistý zisk na úrovni 146 mil. EUR (-41 % r/r) byl v souladu s odhady trhu. Za meziročním propadem pak stojí výhradně vyšší opravné položky, když provozní zisk byl o 4 % vyšší r/r. Úrokové výnosy meziročně klesly o 4 %, což je kombinace poklesu čisté úrokové marže (2,05 % oproti 2,2 % ve 4Q19), který je částečně tlumen pokračujícím růstem úvěrů (+4 %). Výrazný dopad pak mělo snížení úrokových sazeb v ČR v první polovině minulého roku. V provozních nákladech se pozitivně projevil pokles personálních nákladů (-4,8 % r/r) zásluhou nižšího počtu zaměstnanců (-3,4 % r/r). Podíl nesplácených úvěrů vzrostl podle očekávání na 2,7 % (2,4 % ve 3Q), rizikové náklady za celý rok na úrovni 78 b.b. pak byly v souladu s výhledem managementu (65 – 80 b.b.) i naší projekcí (77 b.b.).

V tomto roce management očekává růst provozních výnosů při stabilních úrokových výnosech a vyšších výnosech z poplatků a tradingu. Úvěrové portfolio by mělo růst nižším jednociferným tempem, což by mělo kompenzovat pokles čisté úrokové marže. U provozních nákladů management očekává mírný růst kvůli obnovení tlaku na růst mezd a investicím do IT. Podíl nesplácených úvěrů by měl být v rozmezí 3 – 4 %, rizikové náklady by pak neměly přesáhnout 65 b.b. Na základě těchto předpokladů by měl být čistý zisk vyšší oproti minulému roku.

Management navrhne valné hromadě dividendu ve výši 0,5 EUR na akcii (1,8% hrubý dividendový výnos) a další 1 euro na akcii je připraven vyplatit, jakmile to regulátor umožní.

Z našeho pohledu reportované informace nepřinesly žádné výraznější překvapení. Výsledky za 4Q, výhled i dividenda jsou víceméně v souladu s naším očekáváním. I přes výrazná omezení v ekonomické aktivitě v regionu je banka schopna udržet stabilní provozní úroveň a dobrou kvalitu úvěrového portfolia. S pokračujícím očkováním by se pak situace mohla začít v druhé polovině roku vracet do normálu a banka by se měla vrátit na předcovidovou růstovou trajektorii.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)

4Q 2020

4Q 2019

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

1 186

1 230

-4%

1 216

1 191

  Poplatky a provize

528

516

2%

507

500

  Ostatní výnosy

155

116

34%

125

130

Provozní výnosy

1 869

1 862

0%

1 848

1 825

Provozní náklady

-1 097

-1 122

-2%

-1 109

-1 108

Provozní zisk

772

739

4%

739

707

  Opravné položky

-425

-82

417%

-408

-428

  Ostatní náklady a výnosy

--58

-224

-74%

-49

-55

Zisk před zdaněním

290

433

-33%

282

231

Čistý zisk

146

247

-41%

148

148

Zdroj: J&T Banka, Erste