Průmyslová výroba – prosinec

Průmyslová výroba v prosinci byla meziročně vyšší o 0,5 % r/r (0,4 % v listopadu). Výsledek byl blízko očekávání. Meziměsíčně průmyslová produkce vzrostla o 0,2 % m/m (-1,7 % m/m v prosinci).

Klíčový byl opět vývoj u výroby aut, která byla meziročně vyšší o 15 % r/r a celkovou průmyslovou produkci zvedla o 2,3 procentního bodu. Průmysl vzhůru táhne zahraniční poptávka, a to na všech úrovních. Celkové tržby vzrostly o 8 % r/r, z toho tržby z exportu o 14 % r/r (vs. domácí +2 %). Nové zakázky vzrostly o 11 % r/r, z toho ze zahraničí o 13 % (domácí o 7 %). Ve všech případech jde o nejvyšší nárůst za poslední 2 roky. Dynamika vývoje je mezi jednotlivými obory průmyslové výroby nevyvážená. Na prudký obrat u výroby aut zatím nenavazují další strojírenské obory, jako je výroba strojů (-5 % r/r) či kovovýroba (-1 % r/r).

Za celý rok 2020 průmyslová produkce klesla o 8,0 % (-0,4 % v 2019), a to hlavně kvůli propadu v 2Q. Výsledek je výrazně nižší, než naznačoval vývoj v polovině roku. I tak jde o nejhlubší propad průmyslu od roku 2009 (-13,0 %), který byl tehdy po finanční krizi téměř dvojnásobný. Pro letošní rok očekáváme růst průmyslové produkce kolem 9 %.

 

Obchodní bilance – prosinec

Obchodní bilance v prosinci skončila opět v rekordním přebytku 17,7 mld. korun (-8 mld. v prosinci 2019). V prosinci obchodní bilance kvůli sezónnosti končila v deficitu (průměr za dekádu 2010-19 je -7 mld.). Tedy prosinec v roce 2020 je historicky první prosinec s přebytkem obchodní bilance a navíc velmi vysokým. Příčinou byl nečekaně prudký nárůst vývozů (18 % r/r), který je nejvyšší za posledních 6 let. Za dynamikou vývozů nadále zaostávají dovozy (7 % r/r), což pak v souhrnu přebytek celkové bilance zvyšuje. Exportní dynamika odrážela vývoj domácího průmyslu. Jednou ze zásadních položek byl ohromný nárůst vývozu aut (+34 % r/r). Z hlediska regionů v prosinci nastal růst hlavně u vývozů do západní Evropy (+23 % r/r), a to především u několika zemí – Itálie (+56 % r/r), Francie (35 % r/r), Německo (24 % r/r).

Za celý rok 2020 obchodní bilance kumulativně skončila v rekordním přebytku 190 mld. korun, tj. cca 3,4 % HDP (vs. 146 mld. v roce 2019). Vůči roku 2019 objem exportu klesl o 4,5 % a objem importu o 5,9 %. Jde o první pokles obratu zahraničního obchodu od roku 2009. Pro letošní rok čekáme přebytek obchodní bilance kolem 160 mld. korun.