CME: Nejlepší kondice firmy za 10 let otevírá prostor dividendě a zvyšuje pravděpodobnost převzetí

Shrnutí

CME se nyní nachází v nejlepší hospodářské kondici alespoň od příchodu hospodářské krize v r. 2008. Za posledních 5 let se firmě podařilo zvýšit zisk EBITDA ze záporných hodnot nad 200 mil. USD a výrazně snížit zadlužení z kritických úrovní. Především rychlý pokles úrokových nákladů nás vede ke zvýšení výhledu na volné cash flow. Proto zvyšujeme cílovou cenu ze 4,6 USD (či 97 Kč, z 13.4. 2018) na 5,3 USD (120 Kč) a vzhledem k současné tržní ceně 3,98 USD potvrzujeme doporučení Koupit. Přestože máme na příští roky spíše konzervativní projekci, která počítá jen s mírným růstem hospodaření, dosažená úroveň volného cash flow podle nás umožní pravidelné výplaty dividend akcionářům. Očekáváme výplatu historicky první dividendy ze zisku roku 2020.

Společnost rovněž oznámila vznik zvláštního výboru pro revizi strategie. Ten má zvážit možnost prodeje firmy novému majiteli, prodeje vybraných aktiv, fúze s jinou společností či pokračování v současném obchodním plánu. Přestože nevylučujeme žádnou z těchto alternativ, jsme názoru, že nejpravděpodobnější je prodej podílu AT&T v CME (efektivně 75 %) novému majiteli. AT&T totiž loni veřejně deklarovalo, že chce odprodat nejádrová aktiva. Případná transakce je nyní rovněž snazší než v minulosti díky nižšímu zadlužení CME a skončení nejistoty okolo divestice aktiv v Chorvatsku a Slovinsku. Pravděpodobnost případného prodeje společnosti tak podle nás vzrostla. Jak ukazujeme v tomto reportu, případná akviziční cena však může ležet v širokém intervalu.

Celkově se domníváme, že zlepšení hospodaření společnosti a případný zájem o převzetí by nyní mohly vytvořit zajímavou nákupní příležitost.