ČEZ se dohodl se společností Vršanská Uhelná ze skupiny Sev.en Energy na převedení uhelné elektrárny Počerady již na konci tohoto roku, tedy o 3 roky dříve, než byl původně dohodnutý termín (2. ledna 2024). Zároveň se zvýší dohodnutá cena za prodej elektrárny z 2 mld. na 2,5 mld. Kč. Hlavními důvody jsou potřebné výraznější investice v souvislosti s novými emisními normami EU a urychlení snižování produkovaných emisí. Zároveň se ukončí kontrakt, na základě kterého ČEZ odebíral od Vršanské Uhelné 5 mil. tun uhlí ročně, a ČEZ bude až do roku 2023 odebírat za fixní cenu veškerou vyrobenou elektřinu. Vzhledem k tomu, že je elektrárna ztrátová, by celá transakce měla mít mírný pozitivní dopad do hospodaření jak v tomto, tak příštím roce.