Česká národní banka rozhodla o opětovném zavedení limitů při poskytování hypotečních úvěrů a zvýšení proticyklické rezervy na 2 %. Od 1. dubna 2022 budou banky opět povinné dodržovat limity týkající se výše příjmů (DSTI), celkového zadlužení (DTI) a poměru výše úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV). Limity jsou pak nastaveny odlišně podle věku žadatele. Do 36 let věku musí žadatel splňovat podmínku maximálního zadlužení 9,5násobku čistého ročního příjmu (8,5x nad 36 let), maximálního poměru splátek dluhu ve výši 50 % čistých příjmů (45 % nad 36 let) a maximální výše úvěru na hranici 90 % ceny nemovitosti (80 % nad 36 let). Banky budou moci ve specifických případech povolit výjimku, nicméně jen do 5 % celkového objemu poskytnutých úvěrů. Důvodem zavedení těchto opatření je podle ČNB uvolňování úvěrových standardů a zvyšující se nadhodnocení cen bytů v ČR, které centrální banka odhaduje na 25 %, u investičních bytů dokonce na více než 30 %. Po změně pravomocí ČNB, ke které došlo v srpnu tohoto roku, jsou limity pro banky závazné a nemají již formu doporučení jako v minulosti. Bankovní rada zároveň zvýšila sazbu proticyklické kapitálové rezervy o 0,5 p.b. na 2 % s účinností od 1. ledna 2023.

Omezení jsou pro banky negativní a spolu s růstem sazeb pravděpodobně povedou k výraznému poklesu objemu nově poskytovaných úvěrů. Krátkodobě však může být zájem naopak vyšší s tím, jak řada klientů bude chtít stihnout uzavřít hypotéku před platností těchto pravidel. Zavedení limitů již ČNB v minulosti zmiňovala a vzhledem k vývoji trhu byl tento krok jen otázkou času.