Akciové trhy navyše pravidelne prepisujú historické maximá, a to aj napriek geopolitickej neistote na všetkých kontinentoch. Zlato tak sleduje trendy aj na iných trhoch, kde je dopyt po aktívach podporený dlhodobo nízkymi úrokovými sadzbami. Prejavujú sa však aj vplyvy a faktory, ktoré sú typické práve pre žltý kov.

Spoločnosti ťažiace zlato napríklad v mnohých prípadoch prestávajú hedžovať svoju budúcu výrobu. Akcionári spoločností sa totiž boja, že to vytvára tlak na pokles cien. S problémami sa pritom akcionári baníckeho sektora boria aj v Južnej Afrike, a to konkrétne so zavádzaním sporného zákona, ktorý vyžaduje zvýšenie podielu akcií v sektore vlastnených investormi čiernej pleti.

Dopyt centrálnych bánk po zlate upadol, čo prenechalo väčšiu časť trhu obchodníkom, ktorí sú aktívni najmä pri cenových výkyvoch, a práve pre nich tak môže byť nízka volatilita najnákladnejšia. Na druhej strane pomerne úzke obchodné pásmo bezpečne vnímaného kovu odráža stabilitu aj v ostatných aktívach.

Graf č. 1: 90-dňová historická volatilita sa nachádza na päťročných minimách.

/data/MediaLibrary/articles/11972/graf-1.pngZdroj: Bloomberg

Graf č. 2:Zlato sa takmer od začiatku roku obchoduje pomerne v úzkom, približne 7,5-percentnom pásme.

/data/MediaLibrary/articles/11972/graf-2.pngZdroj: Bloomberg