Výnos upravený o riziko takéhoto portfólia tak mohlo len sotva prekonať ktorékoľvek iné aktívum či aktívne riadený fond. Dlhopisy konzistentne prispievali k výnosnosti tohto portfólia, keď ich výnosy od polovice 80. rokov minulého storočia od začiatku boja proti vysokej inflácii, pri Paulovi Volckerovi na čele Fedu, neustále klesali na rekordne nízke úrovne. Akcie boli síce volatilnejšie, v priemere však dosahovali vyšší výnos.

Graf 1: Vysoko nadpriemerné výnosy 60/40 portfólia 

/data/MediaLibrary/articles/10707/graf-1-graf-tyzdna.pngZdroj: Goldman Sachs

Graf 2: Príspevky akcií a dlhopisov k výkonnosti portfólia 60/40

/data/MediaLibrary/articles/10707/graf-2-graf-tyzdna.pngZdroj: Goldman Sachs

Ostatných 20 rokov predstavovalo obdobie najdlhšej negatívnej korelácie medzi akciami a dlhopismi za ostatných 100 rokov, čo znamenalo, že bondy slúžili ako vynikajúci hedžing akcií. Volatilita 60/40 portfólia tak dosahovala 200-ročné dná. Dialo sa tak vďaka dobre ukotveným inflačných očakávaniam a faktu, že centrálne banky boli mimoriadne nápomocné pri oživovaní ekonomík.

Graf 3: Vysoké Sharp ratio a nízka volatilita 60/40 portfólia za ostatné tri dekády

/data/MediaLibrary/articles/10707/graf-3-graf-tyzdna.pngZdroj: Goldman Sachs

Graf 4: Korelácia medzi S & P 500 a 10-ročnými americkými dlhopismi konzistentne negatívna za ostatných 30 rokov

/data/MediaLibrary/articles/10707/graf-4-graf-tyzdna.pngZdroj: Goldman Sachs

Tomu však môže byť koniec. Výnosy dlhopisov v USA sú v blízkosti 140-ročného dna. Naposledy sa nachádzali nízko v 40. rokoch minulého storočia po dlhej deflačnej perióde. Aktuálne sa miestna ekonomika nachádza už v ôsmom roku rastu, pričom politika prichádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa je silne reflačná. Odchod z dlhopisov tak má zmysel, rizikovejšie akcie však majú takisto v najbližšom období len limitovaný priestor na rast, keď sa valuačne nachádzajú na nadpriemerných úrovniach. Ak sa veľký postrumpovský optimizmus medzi investormi neudrží a nastúpi frustrácia či už z príliš prudkého rastu sadzieb alebo obáv z neskorej fázy hospodárskeho cyklu, je lepšie počas epizód averzie k riziku uchýliť sa k hotovosti. Na klasické 60/40 portfólio môžu prísť ťažké časy nízkych výnosov.

Graf 5: Valuácia S & P 500 (na základe Shillerovho P/E) a výnosy 10-ročných dlhopisov USA

/data/MediaLibrary/articles/10707/graf-5-graf-tyzdna.pngZdroj: Goldman Sachs