Zaujímavý je pohľad z hľadiska regiónov. Čína dominuje hornej polovici svetovej redistribúcie bohatstva, zodpovedajúc 40 percentám šiesteho až deviateho decilu. Naopak, štvrtina obyvateľstva Indie sa radí do spodnej polovice distribúcie. Latinská Amerika je v tejto relácii pomerne rovnomerne rozložená. Zaujímavá je situácia v Ázijsko-Pacifickom regióne (vynímajúc Indiu a Čínu), ktorá sa čoraz viac približuje k svetovému trendu. Táto uniformita regiónu však maskuje veľkú mieru polarizácie medzi bohatými krajinami, akými sú napríklad Hongkong, Japonsko alebo Singapur, a chudobným Bangladéšom, Indonéziou, Pakistanom alebo Vietnamom. V prípade vyňatia bohatších krajín však región pripomína skôr model Indie. Rovnako je na tom aj Afrika, ktorej obyvatelia sú koncentrovaní najmä v spodnej polovici spektra. Každý druhý obyvateľ Afriky sa dokonca nachádza až v spodných dvoch deciloch. Severná Amerika a Európa sa podľa očakávaní nachádzajú na vrchole, pričom 64 percent obyvateľov pochádza z najbohatšieho decilu a 77 percent z najbohatšieho percentilu.

Porovnaním vrstiev držiteľov bohatstva jednotlivých rozvinutých krajín možno sledovať rastúci nepomer jeho distribúcie. Krajiny sa však od seba diametrálne líšia aj v tomto spôsobe merania, pričom platí, čím bohatšia krajina, tým sú rozdiely väčšie. Napríklad pri pohľade na najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva Slovenska možno sledovať menšie rozdiely v porovnaní s bohatými krajinami ako USA, Nemecko alebo Japonsko. Spolu s Japonskom je Slovensko navyše z týchto krajín jediné, ktorého najchudobnejší decil má vyšší majetok ako dlhy. Desať percent najchudobnejších Holanďanov dlhuje 3,5 percenta, pričom ešte aj 30 percent obyvateľov je stále v deficite 2,4 percenta.

Graf 1.: Distribúcia bohatstva vybraných krajín siedmich najchudobnejších decilov

/data/MediaLibrary/articles/10677/graf-1.pngZdroj: Global Wealth Report 2016

Pri detailnejšom rozdelení horných dvoch decilov obyvateľstva možno sledovať pokračovanie tohto trendu. Zatiaľ čo slovenských Top 10 percent vlastní „len“ necelých 33 percent majetku, vo Švajčiarsku alebo v USA toto číslo presahuje až 70 percent. Švajčiarska najbohatšia desatina percenta dokonca vlastní 16 percent bohatstva krajiny. Za nimi nezaostáva ani Nemecko, jeho horný decil vlastní takmer 60 percent. Japonsko sa spomedzi týchto krajín najviac približuje k miernejšiemu slovenskému rozdeleniu.

Graf 2.: Distribúcia bohatstva vybraných krajín dvoch najbohatších decilov

/data/MediaLibrary/articles/10677/graf-2.pngZdroj: Global Wealth Report 2016