Samozrejme, je smiešne obviňovať tvorcov revolučnej hry zo súčasného makroekonomického trendu, no technologicky zamerané produkty, akým je napríklad aj Pokémon Go, môžu o súčasnej globálnej ekonomike vysvetliť mnoho. Pokémon Go je inovatívna hra situovaná vo svete virtuálnej reality, ktorá predstavuje revolúciu vo svete mobilných aplikácií. Virtuálna realita vytvorená prostredníctvom mobilných aplikácií je priamo spojená s dianím v reálnom svete. Internetová ekonomika založená na produktoch, akými sú mobilné aplikácie či sociálne siete, reštrukturalizuje fungovanie ekonomiky, ako sme ju kedysi poznali. 

Podnikatelia inovujú pod diktátom dopytu a výsledkom je, že po ulici beháme so smartfónom v ruke, lebo máme dôležitý hovor, správu, počúvame hudbu, resp. naháňame pokémonov. Pred 50 rokmi by sme jasali nad ekonomickými novinkami, akými boli nový model Fordu či farebný film na veľkom plátne. Ekonomický vplyv inovácie zo 60. rokov minulého storočia a dnešná rastúca technologická obsesia výrazne kontrastujú.

Zásadným rozdielom medzi rokom 1966 a 2016 je však regionálna ekonomická nerovnosť. Napríklad Detroit zaznamenával v druhej polovici 20. storočia rozmach z predaja automobilov. Pozitívum spočívalo v princípe, že čím viac áut sa predalo, tým viac sekundárnych pracovných miest bolo treba. Viac áut znamenalo viac čerpacích púmp, opravárov či dílerov. Inak povedané, čoraz globálnejší dopyt zvýhodňoval regionálnych dodávateľov. Ak Hollywood nakrútil celovečerný film, premietali ho kiná po celej krajine, ťažiac z predaja lístkov a pukancov. Ba aj študenti sa tešili z brigády predávania lístkov. Ekonomika postavená na produktoch virtuálnej reality je výrazne odlišná.Mobilné aplikácie eliminujú priestor na podnikanie, pretože nevytvárajú príležitosť finančných tokov pre sprostredkovateľa. Inými slovami Pokémon Go prináša študentovi možnosť letnej brigády v omnoho menšej miere než technologické inovácie z nedávnej minulosti.

Súčasný dopyt po produktoch virtuálnej reality nezvýhodňuje regionálnych dodávateľov, lebo nevyžaduje sekundárnu prácu, keďže sa ku konzumentovi presunie priamo od hlavného dodávateľa. Lokálny podnikateľ nemá z mobilných aplikácií žiaden benefit. Príjmy putujú priamo do epicentra diania, preč od malých miest smerom k veľkým metropolám. Internetová ekonomika nevytvára dostatok pracovných miest a miesta, ktoré vytvorí, sú koncentrované v centre diania, čo vytvára kontrast medzi metropolami a zvyškom krajiny, a geografická finančná nerovnosť sa tak následne zväčšuje.

K spoločnostiam zapríčiňujúcim tento trend patrí nielen Nintendo, ale aj Facebook, Google a mnoho ďalších spoločností zaberajúcich priestor na trhu, ktorý predtým patril lokálnym médiám. V retailovom sektore zas v popredí figuruje Amazon, ktorý nasáva peniaze do centra v Seattli, zatiaľ čo lokálni obchodníci sa chytajú za hlavu. 

V minulosti si výroba a uvedenie nového produktu na trh vyžadovali kapitál, ktorý zvýhodňoval investorov viac ako dnešné technologické inovácie. Výstavba filmového štúdia alebo továrne donútila podnikateľov siahnuť po úveroch, ktoré by financovali ich biznis v počiatočnom štádiu. Pre banky tak bolo jednoduché nájsť klientov so záujmom o pôžičku. Fed, Americká centrálna banka, mohol stimulovať ekonomiku priamočiarym znížením úrokovej miery. To však v súčasnosti neplatí. Kapitál potrebný na vybudovanie mobilnej aplikácie je menší ako výstavba veľkej továrne. Internetová ekonomika nemotivuje investorov podnikať, keďže eliminuje priestor na podnikanie, aké sme doteraz poznali. Zníženie úrokových mier, preto nemá taký efekt ako v minulosti a centrálna banka je väčšmi motivovaná úrokovú mieru znižovať viac a viac. Tým sa preruší prirodzené prepojenie medzi akumuláciou kapitálu a ekonomickým rastom a vzniká korelácia medzi rastúcou internetovou ekonomikou a negatívnym výnosom vládnych dlhopisov.

Internetová ekonomika má evidentne množstvo pozitív, no každá minca má dve strany. Je len otázkou času, ako sa tvorcovia politík popasujú s rizikom rastúcej regionálnej nerovnosti, ktorá je čiastočne spôsobená aj rozmachom technologického sektora. Nárast cien akcií technologických firiem indikuje, že trh v oblasti mobilných aplikácií a technologických inovácií očakáva expanziu.