Abstrakcia v kocke

Múzeum moderného umenia v New Yorku ponúka kurz zameraný na históriu abstraktného umenia a na hĺbkový rozbor najznámejších umelcov, ktorí sa tomuto umeleckému smeru počas 20. storočia venovali. Objavíte sedem osobností patriacich do tzv. newyorskej školy, ako napríklad Jacksona Pollocka, Barnetta Newmana alebo Marka Rothka. Tešiť sa môžete aj na preskúmanie spôsobov ich tvorby, materiálov a technik, ktoré využívali. Kurz sa začne 24. apríla 2017. Prihlásiť na kurz sa môžete na serveri Coursera.

https://www.coursera.org/learn/painting

Gender a umenie

Čo nám vravia obrazy o pohlaví a o sexualite? V kurze, ktorý ponúka University of Melbourne, lektorka prevedie divákov svetom obrazov, ktoré sú uložené v najznámejších svetových galériách a múzeách, po stáročia odrážajú a formujú pohľad ľudí a rozprávajú o týchto témach príbehy. Kurz sa začal 18. apríla 2017. Pridať sa k nemu môžete na Coursere.

https://www.coursera.org/learn/gender-art

Odraz prvej svetovej vojny

Umenie od svojho vzniku plní úlohu historickej pamäti a zachytáva tak aj momenty, na ktoré by sa inak mohlo zabudnúť. Hrdinstvá vykonané počas svetových vojen si na plátnach našli svoje miesta a sú pripomienkou obetavosti a láskavosti človeka, ako aj hrôz, aké je schopný spôsobiť. Kurz University of Leeds sa zameriava primárne na umelecký odkaz prvej svetovej vojny a okrem obrazov pripomína aj filmy rozoberajúce túto ťažkú tému. V rámci lekcií budete skúmať aj náborové plagáty a posolstvá buď zamerané na tých, ktorí idú do vojny, alebo hovoriace k tým, ktorí zostanú doma čakať na výsledok bitky a na návrat ich blízkych. Kurz sa začne 1. mája 2017 v rámci platformy FutureLearn.

https://www.futurelearn.com/courses/ww1-heroism-art-film/1

Ako architektúra ovplyvňuje životy ľudí

Yale University zase ponúka online pohľad do rímskej architektúry. Na príkladoch rôznych stavieb ukazuje, akú má architektúra moc formovať politickú situáciu, spoločnosť aj celé kultúrne zázemie. Objavíte stratené Pompeje ukryté v umení, význam hrobiek aristokratov, okolnosti vzniku slávneho Kolosea alebo znovuzrodenie gréckej kultúry v rukách rímskych majstrov. Kurz sa začne 15. mája 2017. Objavíte ho na Coursere.  

https://www.coursera.org/learn/roman-architecture

Pohľadom umeleckých majstrov

Zoznámiť sa s inšpiratívnou prácou popredných európskych maliarov približne od 15. do 19. storočia môžete vďaka kurzu, ktorý otvorila Universidad Carlos III. de Madrid. Maliari počas tohto obdobia sa zaoberali tým, ako zachytiť pomocou umenia krásu, potešenie a bolesti spojené s láskou, prejavy moci a vysokého spoločenského postavenia alebo so vzťahom mužov a žien k božstvám a k prírode. Tieto témy ilustrujú lektori na dielach Leonarda da Vinci, Caravaggia, Rembrandta či Vermeera. Kurz nájdete na edukatívnej webovej stránke edX.

https://www.edx.org/course/european-paintings-leonardo-rembrandt-uc3mx-ceh-1-enx