I keď treba uznať, že finančníci vyznávajú trochu odlišnú kultúru ako zvyšok spoločnosti. Výskumníci Nava Ashraf, Oriana Bandiera a Alexia Delfino vo svojom najnovšom výskume porovnávali hodnoty finančníkov s ostatnými zamestnancami v jednej nadnárodnej spoločnosti, ktorá má v 55 krajinách viac ako 38-tisíc zamestnancov, aké by chceli odovzdať svojim deťom. Vedci zistili, že finančníci majú väčšiu tendenciu klásť dôraz na hodnoty, ako je odhodlanie, fantázia a tolerancia. Naopak, menší dôraz kladú na hodnoty ako obetavosť, poslušnosť a šetrnosť.

Graf: Hodnoty, aké vyznávajú finančníci v porovnaní s inými zamestnancami

/data/MediaLibrary/articles/17566/graf-1.jpgZdroj: AEA Papers and Proceedings