MMF predpovedá v najbližších rokoch veľký deficit ekonomickej aktivity v porovnaní s jej potenciálom, pretože počíta s výrazným útlmom súkromných investícií. Fond predpovedá aj výrazne nižší rast reálneho HDP na osobu. V kríze takéhoto rozsahu treba konať rýchlo a hlavne efektívne. Fiškálna pomoc musí hrať ústrednú úlohu, pretože dokáže poskytnúť potrebnú cielenú podporu. Doteraz sa fiškálna pomoc globálnej ekonomike v boji s koronavírusom vyšplhala na 11,7 bilióna dolárov, čo predstavuje zhruba 12 percent svetového HDP.

Pandémia dokonca doviedla rozvinuté ekonomiky k rekordnému zadlženiu v pomere k HDP, ktoré prekonalo aj stav z druhej svetovej vojny. Pomoc ekonomike sa však ešte ani zďaleka nekončí a bude treba zabezpečiť postcovidové zotavenie. Tvorcovia hospodárskych politík sa musia poučiť z chýb pri odoberaní podpory ekonomike príliš skoro, ako to bolo počas fiškálnej krízy v roku 2008, a aj naďalej masívne nalievať peniaze do ťažko skúšaných ekonomík, aby sa globálna ekonomika vyhla „dlhému ekonomickému covidu“.

Graf: Zadlženie vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomík v porovnaní s HDP (v %)
/data/MediaLibrary/articles/18346/graf-1.jpgZdroj: Finacial Times/The threat of long economic Covid looms