Akciové trhy

Akciové trhy v Spojených štátoch, ako aj globálne akciové indexy vrátane emerging markets v minulom týždni prepisovali historické maximá, pričom paneurópsky index STOXX 600 sa posunul na 11-mesačné vrcholy. Medzi investormi prevážilo strednodobé očakávanie robustného oživenia ekonomiky vďaka vakcinácii proti COVID-19 v kombinácii s pokračovaním uvoľnenej menovej a fiškálnej politiky, špeciálne dodatočné stimuly v Spojených štátoch nad aktuálnymi protivetrami rýchlo sa šíriaceho koronavírusu a nutnosti predlžovať lockdowny. Rely podporil aj silný začiatok podnikovej výsledkovej sezóny za štvrtý kvartál a pozitívne očakávania firiem na nasledujúce štvrťroky. Na týždennej báze rástol široký index S&P 500 o 1,9 percenta pri štvorpercentnom zisku technologického indexu Nasdaq Composite. Európske akcie zaostávali, keď im do čela fúkali protivetry koronavírusu, index STOXX 600 sa tak posunul nahor iba o 0,2 percenta. Výrazne outperformovali emerging markets, keď index MSCI Emerging Markets rástol o 2,6 percenta, keď pokračuje výrazné oživenie zahraničného obchodu, pričom plusom pre aktíva na rozvíjajúcich sa trhoch bolo aj oslabenie dolára.

Dlhopisové trhy

Výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA či Nemecka len stagnovali napriek konštruktívnej nálade na trhoch. Posun nahor im hatalo zverejnenie série nepresvedčivých makrodát, špeciálne v Európe, v dôsledku ďalších vĺn koronavírusu a s tým súvisiacich vládnych reštrikcií pohybu. Rastie pravdepodobnosť, že ekonomika eurozóny skončí v prvom štvrťroku v kontrakcii, pričom americkú ekonomiku od záporného rastu v úvode roka ochránia len čerstvo prijaté fiškálne stimuly. Ani ceny podnikových dlhopisov zásadnejšie nerástli po prudkom posune nahor v predchádzajúcich mesiacoch. 10-ročný americký výnos tak ostal okolo 1,1 percenta a 10-ročný nemecký tesne pod -0,5 percenta.

Komoditné trhy

Zlato sa v minulom týždni posunulo naspäť nad 1 850 dolárov s 1,5-percentným ziskom pre kombináciu oslabenia dolára, predlžujúcich sa ekonomických protivetrov koronavírusu, ktoré sa prejavujú v poklese ekonomickej aktivity, najmä v Európe, ako aj zastavenia rastu americkej výnosovej krivky. Ropa na týždennej báze len stagnovala s Brentom okolo 55 dolárov s WTI okolo 52 dolárov, keď prekvapujúco narástli jej americké komerčné zásoby za ostatné reportované obdobie a rastú obavy z tempa oživovania dopytu po nej pre koronavírus, špeciálne, keď proticovidové opatrenia museli prijať aj niektoré čínske regióny.

Devízové trhy

Ochota podstupovať riziko sa pretavila do oslabenia dolára so stratami dolárového indexu vo výške približne 0,7 percenta. Straty zelenej bankovky však boli limitované zverejnením slabých mimoamerických makrodát a rastom obáv, že svetová ekonomika bude v prvom kvartáli pre pretrvávajúce koronaproblémy rásť len pomerne slabým tempom.