Napriek koronarecesii a po následnom zmenšení svetového HDP s poklesom firemných ziskov je globálna trhová kapitalizácia akcií rovnaká ako na začiatku roka, pričom hodnota dlhopisov je dokonca podstatne vyššia. Okrem rýchleho „V“ odrazu svetového hospodárstva bezprostredne po koronadne z apríla dopovaného agresívnymi menovými a fiškálnymi stimulmi, čo sa týka veľkosti a rýchlosti, a progrese vo vývoji vakcíny za tým stojí historicky vysoká expozícia investorov voči durácii – teda citlivosti na zmeny úrokových sadzieb.

Trhová hodnota svetového bondového trhu narástla za ostatné dva roky o 27 percent, za čím nestálo len viac emisií dlhopisov, ale aj dlhšie splatnosti papierov, keď emitenti využívali pokles sadzieb, predovšetkým pri uvoľňovaní menovej politiky od leta 2019, na refinacovanie na dlhšie obdobie. Durácia globálneho dlhopisového trhu vďaka tomu narástla za 24 mesiacov rádovo o päť percent na rekordné úrovne. Investori, ktorí len držali indexové inštrumenty (a držia ich v rekordných objemoch) si ju automaticky zvýšili a spolu s ňou následne aj návratnosti investícií pri klesaní úrokových sadzieb na historické minimá na mnohých trhoch a segmentoch vrátane štátnych a podnikových.

Navyše nízke a klesajúce úrokové sadzby zvyšujú aj valuácie akcií, keďže pôsobia ako dôležitý diskontný faktor. Najviac citlivé na výšku reálnych úrokových sadzieb sú pritom diskrecionálny sektor, kde dominuje online shop Amazon, a sektor technológií, ktorým sa mimoriadne darí. Veď pandémia COVID-19 ešte zvýšila ich dominanciu a urýchlila prechod ekonomiky a zákazníkov do online prostredia. Podiel týchto dvoch sektorov na celkovej svetovej trhovej kapitalizácii narástol od začiatku roka 2019 na 30 percent z predchádzajúcich 24 percent. Inak povedané, expozícia investorov, ktorí nič nerobili, len kopírovali trh pasívnym investovaním, sa voči nim za toto obdobie zvýšila o 8,1 bilióna dolárov.

K tomuto je potrebné pridať fakt, že bohaté valuácie a rôzne neistoty od čínsko-amerických priekov až po druhú vlnu COVIDU-19, ktorá vyvoláva otázniky nad tempom ekonomického oživovania, znamenajú, že trhoví hráči si diverzifikujú portfóliá. Snažia sa zaisťovať ich kúpou drahých kovov na čele so zlatom, ktorého ceny sú však podstatnou mierou determinované reálnymi úrokovými sadzbami, čím sa však ešte viac vystavujú durácii.

Posun úrokových sadzieb, najmä nahor, môže preto vyvolať veľké turbulencie na finančných trhoch. A to aj vzhľadom na supervysoké valuácie akciových aj dlhopisových investícií. Očakávame však, že akciové býky si s postupných rastom sadzieb, špeciálne, ak príčinou bude zlepšujúci sa makroobraz, dokážu poradiť. Trhy rizikových aktív aj v minulosti rady vymenili lepší rastový výhľad za vyššiu diskontnú sadzbu. Stane sa to zrejme aj pri najbližšej príležitosti, no nemusí to byť úplne hladké.