X Degrees of Separation je projekt zameraný na zistenie toho, aké vizuálne podobnosti používa počítačový algoritmus na prepojenie sochy a maľby vo vyhľadávaní. Táto webová stránka umožňuje vložiť napríklad obľúbené umelecké diela a nájsť plastiky alebo maľby, ktoré sú vizuálne príbuzné, aj keď čas ich vzniku môže byť aj tisícročia vzdialený.

Ďalším experimentom je t-SNE mapa, ktorá vytvára efekt 3D krajiny z obrovského počtu umeleckých diel. Obrazy, sochy či umelecké artefakty, ktoré vznikali po stáročia, sa zrazu nachádzajú na jednom mieste. Umelecké diela však nie sú v tomto 3D obraze len náhodne poskladané. Počítač ich navzájom pospájal podľa toho, ako sa domnieval, že sa k sebe vizuálne najlepšie hodia.

/data/MediaLibrary/articles/11593/google-arts-culture-experiments-4.jpgZdroj: Infloz.comt-SNE mapa

Pokračovaním tohto experimentu je Free Fall, projekt, kde sú matematické vzorce použité na zoradenie umeleckých diel v 3D krajine a záujemcovia sa touto vizuálnou krajinou môžu prechádzať alebo si nasimulovať, ako by taký umelecký veľký tresk vyzeral. Rozdiel oproti predchádzajúcemu príkladu je v tom, že umelecké diela sú animované v reálnom čase podľa webového prehliadača. To turistom umožňuje po tejto umeleckej virtuálnej krajine interagovať s umeleckými dielami, identifikovať a objavovať podobnosti a opakujúce sa motívy.

Vyhľadávanie umeleckých diel a tém môže byť raz oveľa ľahšie aj vďaka tomu, že sa prístroje v experimente s názvom Tags pomocou neurónovej siete „pozreli“ na umelecké diela a priradili k nim tisíce štítkov. Štítky sa dajú rozkliknúť a objaví sa galéria umeleckých diel, ktoré popisu zodpovedajú. Kľúčové slová boli generované algoritmom používaným v službe Google Photos, ktorý analyzoval umelecké diela pomocou zobrazenia obrázkov používateľmi. Nemusíte sa však báť, všetko prebehlo bez metadát. Experiment skúma, či by strojové vzdelávanie mohlo pomôcť ľuďom prezerať a objavovať umelecké diela podobne, ako sme zvyknutí vyhľadávať kľúčové slová na webe.

/data/MediaLibrary/articles/11593/google-arts-culture-experiments-3.jpgZdroj: Google Arts & Culture EXPERIMENTSFree Fall

Potom sa môžete zahrať na kurátora výstav vďaka nástroju Curator’s Table, ktorý umožňuje porovnávať jednotlivé obrazy na podobnom princípe, ako keď si kurátor pred každou výstavou rozloží na pracovnom stole papiere s vytlačenými obrazmi, ktoré chce na výstave umiestniť, a hľadá medzi nimi súvislosti, aby výstava bola čo najzaujímavejšia a poskytovala návštevníkom galérie čo najlepší obraz o danej téme výstavy. Jednotlivé umelecké diela aj s krátkymi popismi sú v Curator’s Table animované v reálnom čase. Môžete tak vyhľadávať objekty, umelecké štýly alebo aj umelcov a zobraziť si ich v kontexte jedného 3D priestoru.

Prečo sa Google pustil do takýchto experimentov? „Umelci, múzeá, kultúrne inštitúcie boli vždy inšpirované technológiou a technologické spoločnosti boli vždy inšpirované umením a kultúrou,“ hovorí Laurent Gaveau, vedúci projektu Google Arts & Culture Experiments, „projekt Google Arts & Culture je záležitosťou virtuálnej reality a strojového učenia.“ A jeho kolega Mario Klingemann dodáva: „Strojové učenie nám umožňuje nachádzať vzorce v komplexných dátach a dúfame, že otvorí nové cesty k tomu, ako tieto dáta skúmať.“ A v umení sa im to celkom darí. „Ako umelca ma fascinuje fakt, že to, o čom som si ešte pred rokom myslel, že je nemožné, sa stalo skutočnosťou. Sme však stále na začiatku, príde toho oveľa viac,“ vraví M. Klingemann. „Uvidíme, kam až to zájde, ale tento projekt je dôležitým momentom na spojenie umenia a technológie,“ uzatvára L. Gaveau.

Všetky tieto experimenty môžete sami vyskúšať na tejto stránke: https://artsexperiments.withgoogle.com/#/introduction