VIG zveřejnila předběžné informace k výsledkům za prvních 9 měsíců roku. Zisk před zdaněním by měl být okolo 266 mil. EUR (-29 % r/r), za celý tento rok pak management očekává zisk před zdaněním v rozmezí 300–350 mil. EUR. VIG ve zprávě dále uvedl, že samotné pojišťovací aktivity se vyvíjí dobře a předepsané pojistné je vyšší oproti minulému roku. Naopak finanční výsledek je o přibližně 114 mil. EUR nižší (-18 % r/r) kvůli negativnímu vývoji na finančních trzích. Zveřejněná čísla implikují zisk před zdaněním za 3Q na úrovni 65 mil. EUR (-45 % r/r) a 34–84 mil. EUR ve 4Q (42–77 % r/r). Z našeho pohledu se jedná o relativně slabá čísla, která naznačují, že propad výnosů z investic bude ještě výraznější, než jsme původně předpokládali. I přes pokračující růst pojistného trhu a pozitivní vývoj samotných pojišťovacích aktivit budou nízké úrokové sazby a výrazný propad výnosů z nově investovaných prostředků mít pravděpodobně negativní dopad do hospodaření delší dobu a neumožní společnosti výraznější růst.