Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za 2Q22 zítra (18. 8.) před otevřením trhu. Naše projekce počítá s růstem čistého zisku o 18 % r/r na 103 mil. EUR. Hrubé předepsané pojistné by mělo pokračovat v solidním růstu (+11 %), který je tažen především segmentem neživotního pojištění (oček. +14 % r/r). Pojistné v segmentu životního pojištění by pak mělo růst o necelých 5 % r/r.

Kombinovaný ukazatel (combined ratio) očekáváme na úrovni 95,0 %, když by se měla do nákladů začít již částečně projevovat vysoká inflace. Rostoucí výnosy na dluhopisech by se pak již mohly začít projevovat pozitivně do výnosů z investic v segmentu životního pojištění. Na druhou stranu pojišťovna zřejmě zaúčtuje další negativní dopady přecenění expozice vůči Rusku, případně vytvoří další rezervy v souvislosti s aktivitami na Ukrajině. Expozice vůči Rusku byla na konci prvního kvartálu přibližně 190 mil. EUR, dopad přecenění v jednotlivých kvartálech pak nejsme schopni odhadnout.

Management doposud nezveřejnil žádný konkrétnější výhled hospodaření pro tento rok vzhledem k vysoké míře nejistoty, předpokládáme, že nyní by již mohl alespoň v obecnější rovině naznačit, jaký vývoj pro zbytek roku očekává.

 

V mil. EUR

Oček. J&T 2Q22

2Q21

r/r

Hrubé předepsané pojistné

2 950

2 666

11 %

Čisté získané pojistné

2 662

2 406

11 %

Výnosy z investic

171

180

-5 %

Náklady na pojistná plnění

-1 994

-1 811

10 %

Provozní náklady

-657

-609

8 %

Zisk před zdaněním

139

124

13 %

Čistý zisk bez minorit

103

87

18 %

Zdroj: VIG a J&T Banka