Poslanecká sněmovna včera schválila mimo jiné zdanění technických rezerv pojišťoven. Pojišťovny tak budou muset jednorázově zdanit rezervy vytvořené nad rámec evropských účetních standardů a do budoucna již tyto rezervy nebudou daňově uznatelné. Pro pojišťovny to bude znamenat jednorázově poměrně velký výdaj, nicméně jedná se spíše o jiné rozložení daňové zátěže v čase než dodatečné zdanění. Zatím není zřejmé, jak se s tímto krokem pojišťovny vypořádají, zda to povede do budoucna k nižší tvorbě technických rezerv či dokonce rozpuštění rezerv, kterých se zdanění týká. To by teoreticky mohlo vést k jednorázově výraznému zvýšení zisků. Zákon zřejmě vrátí Senát, nicméně ve Sněmovně je dostatečná podpora pro jeho prosazení.